NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 มกราคม 2565 : 16:07 น.

คาโอฯ เดินหน้าต่อยอดรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการฯ รวมมูลค่ากว่า 6.5 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการรุนแรงในเด็กและอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมา

ช้านาน และจำนวนการติดเชื้อก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอยู่ ด้วยความมุ่งมั่นของคาโอฯ ที่จะเป็นบริษัทที่มอบความปลอดภัยให้แก่ชีวิตผู้คนในอนาคต ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการป้องกันผู้คนจากยุงลายในชีวิตประจำวันมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนงานวิจัย อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันผู้คนจากยุงลาย ด้วยสูตรเฉพาะที่สามารถกระจายตัวในวงกว้างและปกปิดผิวเสมือนเกราะป้องกันแก่ผิวซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป

หลังจากที่คาโอฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก" ซึ่งร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น

ทั้งนี้ เมื่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มของสถานการณ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีการผ่อนคลายมาตรการ "คลายล็อกดาวน์" ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัยนำโดยกรมควบคุมโรคจึงลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่นำร่องตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ ตามลำดับ เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ คาโอฯ ยังสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ตลอดจนนำเสนอปรับปรุงระบบการจัดการขยะอย่างเหมาะสมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำซึ่งเป็นตัวอ่อนของยุง โดยมุ่งให้พื้นที่นำร่องดังกล่าวซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นประจำทุกปีนั้นมีอัตราการเจ็บป่วยจากไข้เลือดออก และการแพร่กระจายลดลง จนกลายเป็นพื้นที่ปลอดไข้เลือดออกภายใน 3 ปี  

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยจากเนคเทค และกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “รู้ทัน” เพื่อสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยล่าสุดคาโอฯ ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาทแก่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันในการแจ้งเตือนสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก แต่ยังรวมถึงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ดัชนีความร้อนที่นำไปสู่โรคลมแดด และยอดผู้ติดเชื้อCOVID-19 รวมถึงคำแนะนำและวิธีรับมือพร้อมขยายผลสู่ความเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อต่อยอดการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

“คาโอฯ ได้วางกลยุทธ์การจัดการระยะกลาง หรือ K25 ซึ่งโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของภารกิจของคาโอฯ โดยเราวางแผนขยายกิจกรรมนี้ไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ในทวีปเอเชียที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่างๆ ที่แพร่ระบาดจากยุงอีกด้วย ซึ่งเราจึงสรรค์สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยเหลือผู้คนผ่านแบรนด์บิโอเร (Biore) ให้เป็นแบรนด์ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้คนและสังคมเข้าด้วยกัน ซึ่งเราไม่หยุดที่จะคิดค้นพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าความสะอาดและความปลอดภัยจะช่วยเชื่อมโยงผู้คนให้สามารถสัมผัสและเชื่อมถึงกันได้” นายโคทาโร่ นูริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น กล่าว

ด้วยวิสัยทัศน์ของคาโอฯ ที่ยึดมั่นในเรื่อง “ความยั่งยืนคือหนทางเดียว” (“Sustainability as the only path”)  โครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง” จึงเป็นโครงการตัวอย่างที่สำคัญภายใต้แนวคิด แผนวิถีชีวิตแบบคิเรอิ ซึ่งจัดทำขึ้นในปี 2562 ที่เน้นเรื่อง “การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” (Improved Quality of Life)  และ “การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม” (Transformative Innovation)  เพื่อที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ในการมอบความปลอดภัยแก่ชีวิตผู้คนในอนาคต

คาโอฯ จึงได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งศึกษาไปที่พฤติกรรมของยุง และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันยุงในชีวิตประจำวันได้ ในชื่อ  “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม”  ซึ่งเป็นครีมทาผิวสูตรเฉพาะมีคุณสมบัติเสมือนเกราะป้องกันผิวจากการถูกยุงกัด ด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่สามารถกระจายตัวในวงกว้าง แตกต่างจากสารไล่แมลงทั่วไป และปราศจากสาร DEET และ Picaridin ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ คาโอฯ มีแผนบริจาค “บิโอเร การ์ด มอส บล็อก เซรั่ม” เพื่อช่วยปกป้องชีวิตผู้คนให้ปลอดภัยด้วยการปกป้องผิวกาย จำนวน 80,000 ชิ้น ในโครงการ “ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากยุง”  ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้น

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ