THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 เมษายน 2565 : 11:25 น.

นครราชสีมา-โคราชติดโควิดรายวันเพิ่ม 1,955 ราย ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเกือบ 7 หมื่นรายแล้ว เสียชีวิตรวม 76 ศพ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,955 ราย โดยแบ่งเป็นจากผลตรวจ ATK จำนวน 1,510 ราย และจากผลตรวจ RT PCR จำนวน 445 ราย ส่งผลให้มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 69,773 ราย รักษาอยู่ จำนวน 29,501 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 40,196 ราย เสียชีวิต จำนวน 76 ราย คิดเป็นอัตราป่วยเสียชีวิต 0.11%

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในหน่วยบริการ จำนวน 29,501 ราย แยกออกเป็น ผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้าน (OP-SI) จำนวน 15,549 ราย คิดเป็น 52.71%, ผู้ป่วยสีเขียว กักตัวอยู่ที่บ้าน (HI) จำนวน 10,011 ราย คิดเป็น 33.93%, ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 1,985 ราย คิดเป็น 6.73%, ผู้ป่วยอยู่ในศูนย์กักตัวชุมชน (CI) จำนวน 1,715 ราย คิดเป็น 5.81% และผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม จำนวน 241 ราย คิดเป็น 0.82%

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ