THAI NEWS

อีสท์ วอเตอร์ เผย 5 มาตรการหลักแก้ไขปัญหาภัยแล้งพื้นที่ภาคตะวันออก

โดย

01 กันยายน 2566 : 16:40 น.

อีสท์ วอเตอร์ เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

ไทยเครดิต พัฒนา 2 หลักสูตรความรู้ด้านการเงินเชิงลึกเสริมความแกร่ง และยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ไทยเครดิต พัฒนา 2 หลักสูตรความรู้ด้านการเงินเชิงลึกเสริมความแกร่ง และยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ปรับศบค.กทม.เป็นศูนย์สาธารณสุขฉุกเฉิน

กทม.เตรียมปรับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.กทม.) เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ หลังโควิดคลี่คลาย

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ