THAI NEWS

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ พบปะแรงงานภาคอิสระ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

โดย

03 กุมภาพันธ์ 2566 : 15:58 น.

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ พบปะแรงงานภาคอิสระ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

อ่านต่อ

ด่วน!! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย(เพศชาย) ไปทำงานเกาหลี โครงการ EPS ผ่านระบบออนไลน์

โดย

03 กุมภาพันธ์ 2566 : 15:57 น.

ด่วน!! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย(เพศชาย) ไปทำงานเกาหลี โครงการ EPS ผ่านระบบออนไลน์

อ่านต่อ

“สิ่งดี ๆ เริ่มได้จากที่บ้าน” ทีมสื่อสร้างสรรค์เวียงตาลพิทยาคม คว้าโล่รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2

โดย

03 กุมภาพันธ์ 2566 : 15:52 น.

“สิ่งดี ๆ เริ่มได้จากที่บ้าน” ทีมสื่อสร้างสรรค์เวียงตาลพิทยาคม คว้าโล่รางวัลชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ฯ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ปีที่ 2

อ่านต่อ

วธ.ชูแผนตรวจราชการ ปี 66 เน้นบูรณาการสำนักนายก-ทุกกระทรวง ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยกระดับงานศิลปะและวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ระดับชาติและนานาชาติ

โดย

03 กุมภาพันธ์ 2566 : 15:51 น.

วธ.ชูแผนตรวจราชการ ปี 66 เน้นบูรณาการสำนักนายก-ทุกกระทรวง ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยกระดับงานศิลปะและวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ระดับชาติและนานาชาติ

อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum

โดย

03 กุมภาพันธ์ 2566 : 15:49 น.

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดและรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum

อ่านต่อ

ข่าวเด่น

ปรับศบค.กทม.เป็นศูนย์สาธารณสุขฉุกเฉิน

กทม.เตรียมปรับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.กทม.) เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ หลังโควิดคลี่คลาย

'ชัชชาติ'ขีดเส้น2สัปดาห์แผนระงับเหตุไฟไหม้ต้องเสร็จ

ผู้ว่าฯชัชชาติเรียกประชุมผู้บริหารกทม.สั่งเร่งทำแผนระยะสั้น กลาง ยาวให้เสร็จใน 2 สัปดาห์ใช้แก้ปัญหาระงับเหตุไฟไหม้อย่างเป็นระบบและให้ซ้อมปฏิบัติในทุกชุมชน

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ