THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 เมษายน 2565 : 09:33 น.

ปลัดมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอยกอย ชาวบ้านปลื้ม"เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ส่งผู้เชี่ยวชาญลงมาร่วมพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความทันสมัยจนสร้างรายได้เพิ่มจากขึ้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ที่โรงเรียนบ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นางถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านดอนกอยร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า "ดอนกอยโมเดล" เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานภูมิปัญญาชาวไทยให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้ทรงเสด็จทอดพระเนตรงานผ้าคราม ​ณ หมู่บ้านดอยกอย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อต่อยอดพัฒนาผ้าครามให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชาวบ้านดียิ่งขึ้นต่อไป พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญและมีพระดำรัสเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย โดยรับสั่งให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ได้ติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในวันนี้ จึงเป็นการนำพระดำรัสที่ทรงรำลึกถึงและห่วงใยพวกเรากลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มในการมุ่งมั่นตั้งใจสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการสนองงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่องและการน้อมนำพระดำรัส คำแนะนำพระราชทานต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้นำไปจุนเจือครอบครัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

"โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริที่อยากจะให้พวกเรา ทั้งคนทอผ้า ทั้งดีไซเนอร์ และคนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสนำผ้าไทยไปตัดเย็บชุดให้เหมาะสมกับที่ตนเองชอบ ประยุกต์ ปรับปรุงลวดลายให้ทันสมัย ทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระวินิจฉัย ทรงให้คำแนะนำการออกแบบลวดลาย ด้วยการไม่ทิ้งลวดลายของเก่า แต่ต่อยอดดัดแปลงโดยนำลายมาผสมผสาน ย่อส่วน ปรับปรุงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น ทำให้พวกเราได้มีผ้าสวย ๆ ไว้สวมใส่และจำหน่าย สอดคล้องกับพระประสงค์ที่ทรงอยากเห็นพวกเราได้พึ่งพาตนเอง คือ มีวัตถุดิบ ปลูกเอง หาเองได้ และที่สำคัญช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะถ้าใช้สีเคมี เมื่อเทลงดินสภาพดินเสีย คนทำก็เจอมลพิษ คนสวมใส่ก็มลพิษเต็มตัว และด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ท่าน ทำให้ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 พี่น้องคนดอนกอย และคนนาหว้า รวมถึงคนทำผ้าทอผ้าทั่วประเทศ ลืมตาอ้าปากได้ และมีรายได้นำไปจุนเจือครอยครัว ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ด้าน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน คือ กลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย ได้ถูกรวบรวมเป็น "หนังสือดอนกอยโมเดล" เพื่อแสดงให้รู้ว่า พระองค์รักทุกคน แนวทางและวิธีการที่พระองค์พระราชทาน ทำให้สามารถพัฒนากลุ่มพี่น้องชาวดอนกอยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการสอบถามจากสมาชิกกลุ่มทำให้ได้ทราบว่า ปัจจุบันมีรายได้จากการทอผ้าย้อมครามเดือนละ 8,000 - 9,000 บาท/คน และยังมีออร์เดอร์สั่งจองเป็นจำนวนมากจนต้องจัดคิว นับว่าเป็นความสำเร็จในการพัฒนาจากน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่มีต่อกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนดอย

นางถวิล อุปรี ประธานกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย มีสมาชิกกลุ่ม 60 คน ก่อนหน้านี้สมาชิกจะมีรายได้จากการทอผ้า คนละ 700 บาท/เดือน แต่ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ มาเยี่ยมและพระราชทานคำแนะนำแนวทางการปรับปรุง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แล้ว เพียงแค่เดือนเดียว ทำให้สมาชิกกลุ่มฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นคนละ 7,000 บาท/เดือน และพระองค์ท่านยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูโจ (นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์) ลงมาติดตามให้คำแนะนำและร่วมพัฒนาลวดลายผ้ากับพวกเรา จนทุกวันนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 สมาชิกกลุ่มฯ ก็ยังมีรายได้ และยังมียอดสั่งจองเป็นจำนวนมากอีกด้วย พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย และถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามพระประสงค์ตลอดไป

ด้าน นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนครได้จัดทำโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาสถานที่ผลิตผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยให้มีศักยภาพ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าย้อมครามให้ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสกลนคร ดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” งบประมาณ 6,253,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ขนาด 15 X 40 เมตร จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาด 5.70 X 8.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง ณ ที่ราชพัสดุโรงเรียนบ้านดอนกอย หมู่ที่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ