THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 เมษายน 2565 : 12:08 น.

บุรีรัมย์-สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่เดินสายประชุมชี้แจงกฎเกณฑ์คัดเลือกตัวแทนภาคอีสานตอนล่าง 10 จังหวัดอำเภอละ 1 แห่ง รวม 423 ราย เข้าร่วมขายโครงการสลาก 80 บาทแก้ปัญหาขายสลากเกินราคา

เมื่อวันที่ 11 เมษายน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินสายประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสลาก 80 บาท ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ได้เข้าร่วมโครงการรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการสลาก 80 และทำการคัดเลือก (Random) กรณีพื้นที่ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกิน 1 ราย  ซึ่งได้มีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ที่รับมอบอำนาจแทนจาก จ.นครราชสีมา มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ชัยภูมิ ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และ บุรีรัมย์ รวมจำนวนตัวแทนจำหน่ายเข้าร่วมรวม 423 ราย อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting ด้วย

สำหรับ โครงการสลาก 80 เป็นมาตรการหนึ่ง ในการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาสลากเกินราคา โดยมุ่งหมายให้มีจุดจำหน่ายสลาก ที่มีรูปแบบเดียวกัน ที่ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา ด้วยการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะเป็นการควบคุมการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่าย ขายสลากตามราคาที่กำหนด สามารถตรวจสอบการซื้อ-ขายสลากได้ จากระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตังและถุงเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ในราคา 80 บาท จากจุดจำหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยตัวแทนจำหน่าย

นอกจาก จะได้รับสลากไปจำหน่ายจากเดิมจุดละ 5 เล่ม หรือ 500 ฉบับ เพิ่มขึ้นอีก 20 ฉบับ หรือ 2,000 เล่ม รวมเป็นจุดละ 25 เล่ม หรือ 2,500 ฉบับ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ในด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อ-ขายสลาก เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ระหว่างสำนักงานสลากฯ และ ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนโครงการสลาก 80 บาท ผ่านแอปเป๋าตังและถุงเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจำหน่ายสลากเกินราคา และเพื่อให้การดำเนินโครงการสลาก 80 จำนวนไม่เกิน 1,000 จุด ได้ทั่วประเทศ ภายในงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นี้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ