THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 เมษายน 2565 : 17:07 น.

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2565 โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี พล.อ.ท.ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2565 โดยมี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี พล.อ.ท.ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ น.ส.กันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมือง นายชาคริต สุรณัฐกุล ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ตลาดกินซ่า ท่ารถตู้ต่างจังหวัดขาออก (ตรงข้ามศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 มีเป้าหมาย และแนวทางที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจุดบริการ ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรในช่วงสงกรานต์ การนำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ ตลอดจนถึง การดำเนินการ จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่า งๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุรา เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ