THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 พฤษภาคม 2565 : 16:03 น.

รองผู้ว่าฯปทุมธานี นำพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชาสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยรามัญ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา สืบสานวิถีไทย รามัญ (วันพระขึ้น 15 ค่ำ) ประจำปี 2565 ณ ริมเขื่อนวัดชินวรารามวรวิหาร ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศบาลตำบลบางขะแยง นายพนม เกตุนคร ปลัดอาสุโส นางสาวจิตรวลัย พุ่มโกศล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร น.ส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวปทุมธานี ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้ ท่านเจ้าคุณพระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ได้ออกรับบิณฑบาต พร้อมพระสงฆ์ 19 รูป บริเวณริมเขื่อนวัดชินวรารามวรวิหาร โดยพุทธศาสนิกชนต่างแต่งชุดผ้าไทย ชุดไทยมอญ เข้าแถวริมเขื่อนเพื่อรอใส่บาตร ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิม เรียบง่าย เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีไทยมอญ แสดงออกถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนับเป็นภาพที่สวยงามเปี่ยมด้วยสีสันละลานตาท่ามกลางแดดเช้าตกกระทบสวยงาม บรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความสงบและอบอุ่นเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจในการที่จะปลุกฟื้นจิตวิญญาณและวิถีชีวิตของชาวไทยรามัญ ในการทำบุญและตักบาตรในชีวิตประจำวันเมื่อครั้งอดีต

จากนั้นในเวลา 08.30 น. ประธานในพิธี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ก็ได้นั่งประจำจุดรับศีลรับพร ณ ศาลาสังวรสามัคคีรส โดย พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร ก็ให้ศีลให้พรและแสดงธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา “บุญเกิดจากการประกอบคุณงามความดี ทำดีต่อผู้มีพระคุณ บุพการี ทำบุญแล้วจะมีความสุขกายสุขใจ ” ขอให้ทุกคนเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านทุกคน จากนั้นก็เป็นอันเสร็จพิธีฯกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ของจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันตักบาตรสืบสานวิถี ไทย รามัญ พระภิกษุ เนื่องในวันพระใหญ่ ขึ้น15 ค่ำเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนา และชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมริมน้ำเจ้าพระยา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

สำหรับ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงได้ถือเอาวันสำคัญดังกล่าวประกอบกุศลพิธี รำลึกบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติ โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UN) สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ได้รับรองข้อมติให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก จึงถือเป็นวาระอันเป็นมหาอุดมมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองด้วยการประกอบบุญกุศลและปฏิบัติธรรมในเทศกาลวิสาขบูชา

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ