THAI NEWS

02 ธันวาคม 2565 : 16:05 น.

5 จังหวัด 6 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 357 หลัง ซึ่ง ปภ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศลาว และแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่น ๆ ในลำดับต่อไป ทำให้ในช่วงวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะแรก  หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3 – 5 องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส และมีลมแรง ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อ่างทอง สิงห์บุรี อุทัยธานี และสุพรรณบุรี รวม 6 อำเภอ 14 ตำบล 34 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนสียหาย 357 หลัง ดังนี้

1. กำแพงเพชร เกิดวาตภัยในอำเภอทรายทองวัฒนา รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4 หลัง

2. อ่างทอง เกิดวาตภัยใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอเมืองอ่างทอง รวม 5 อำเภอ 12 ตำบล บ้านเรือนเสียหาย 36 หลัง

3. สิงห์บุรี เกิดวาตภัยในอำเภอท่าช้าง รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 8 หลัง

4. อุทัยธานี เกิดวาตภัยในอำเภอสว่างอารมณ์ รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 9 หลัง

5. สุพรรณบุรี เกิดวาตภัยในอำเภอสามชุก รวม 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 300 หลัง

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ