THAI NEWS

25 มกราคม 2566 : 14:34 น.

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้โรงเรียนในชุมชนรอบโรงงาน

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี นายวายุ ก้องเกรียงไกร และ นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์ ผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงานจิตอาสา บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ  จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ให้กับโรงเรียนในชุมชนรอบโรงงานนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโรงงานพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยในงานจัดให้มีการแสดง  เกม  และมอบรางวัลให้กับเด็กๆ กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการเอาใจใส่ต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างเสมอมา

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ