THAI NEWS

03 กุมภาพันธ์ 2566 : 15:58 น.

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ พบปะแรงงานภาคอิสระ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เข้าสู่ระบบความคุ้มครอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และแกนนำเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลไดมอน ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับแรงงานทุกช่วงวัย ทุกเพศ รวมถึงแรงงานภาคอิสระให้มีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากร กลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคมจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จึงเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงานที่ต้องส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ เข้าถึงหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เช่นเดียวกับแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การสร้างแกนนำเครือข่าย และพัฒนาแกนนำเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการบูรณาการให้หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ในครั้งนี้ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี จึงเป็นโอกาสดีที่ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ