THAI NEWS

22 มีนาคม 2566 : 17:46 น.

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาให้นักเรียนในชุมชน

ว่าที่ร้อยตรีจิรชัย สาฤาษี ผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุนการผลิต บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ และพนักงานจิตอาสาจากโรงงานนครหลวง จัดการแข่งขัน “เอแม็ท ซูโดกุ ครั้งที่ 7” โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน  6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ โรงเรียนวัดบ้านดาบ  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ และโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)  ซึ่งผลการแข่งขันประเภทเอแม็ท ชนะเลิศ  ได้แก่

โรงเรียนวัดบ้านดาบ และผลการแข่งขันประเภทซูโดกุ ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมทางด้านการศึกษาของนักเรียนในชุมชน ซึ่งบริษัทฯให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ