THAI NEWS

24 มีนาคม 2566 : 19:48 น.

วธ.ปลื้มงานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมผลักดัน Soft Power ของไทย-ทุนทางวัฒนธรรม-ศิลปินพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมงานวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในชุมชนอย่างยั่งยืน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เป็นประธาน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานที่มุ่งส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้ประกอบการสินค้า และบริหารทางวัฒนธรรม สนับสนุนการนำมิติด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น Soft Power ของไทยมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม และที่สำคัญเป็นไปตามนโยบาย วธ. ที่ขับเคลื่อนเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ซึ่งล่าสุดมีกิจกรรมที่แล้วเสร็จและประสบผลสำเร็จ ได้รับผลตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดจัดงานในพื้นที่ 4 ภูมิภาค 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้ชื่องาน “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565 ณ พระบรมธาตุนาดูน ตำบลพระธาตุ จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมงานทั้งออนไซต์และออนไลน์ 158,405 คน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรมถึง 250 ราย และคณะนักแสดงจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 3,000 คน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร การท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่น ๆ ในเขตอำเภอนาดูน อำเภออื่น ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดข้างเคียงในช่วงเวลาจัดงานกว่า 37 ล้านบาท คาดเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.ภาคเหนือ ภายใต้ชื่องาน “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” จัดขึ้นไปเมื่อวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 ณ บริเวณหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และอาคารพาสาน จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมงาน 298,858 คน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์และการบริการทางวัฒนธรรม และคณะนักแสดงจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนนักแสดงมากกว่า 3,000 คน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร การท่องเที่ยวชุมชนและบริการอื่น ๆ ในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภออื่น ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดข้างเคียงกว่า 193 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 ภูมิภาคที่พร้อมเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ในเร็วๆ นี้ คือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้ชื่องาน  “ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม  ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีจัดกิจกรรมเปิดเวทีให้ชุมชนคุณธรรมฯ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก จ.กระบี่ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว จ.ปัตตานี 4.ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต 5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู จ.มุกดาหาร 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน จ.ยะลา 7.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จ.สุรินทร์ 9.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู และ10.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง จ.อุดรธานี ให้เข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 พร้อมดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชนสู่ความยั่งยืน “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ด้วยการจัดงานเปิดตัวชุมชนคุณธรรม ทั้ง 10 ชุมชน อย่างเป็นทางการ ดึงนักแสดงชื่อดังมาร่วมถ่ายทำวิดีโอประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมากขึ้น เกิดการท่องเที่ยวตามมา รายได้ชุมชนเพิ่มขึ้น สร้างงาน สร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมเรื่องราว 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้ทาง youtube ของกระทรวงวัฒนธรรม เร็วๆนี้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ