THAI NEWS

08 มิถุนายน 2566 : 16:15 น.

“สพร.สานสัมพันธ์ไมตรี OOCC สร้างอาชีพ สู่ สกร.”

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ และ นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า ในงานกิจกรรมจัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สพร.สานสัมพันธ์ไมตรี OOCC สร้างอาชีพ สู่ สกร.” ณ บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ