THAI NEWS

08 มิถุนายน 2566 : 16:54 น.

พม. หนุนแพลตฟอร์ม

@All พม. หนุนแพลตฟอร์ม "เติมเต็ม" เชื่อมโยงข้อมูลครอบครัวในสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบาง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2566 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ร่วมงาน "การจัดการร่วมของทุกภาคส่วน เติมเต็มคุณภาพชีวิตเด็ก ให้พัฒนาได้ตามศักยภาพ" แพลตฟอร์มเติมเต็ม : นวัตกรรมพลิกโฉมบริการคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบาง โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) กทม.

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจหน้าที่ดูแลคนทุกช่วงวัย ซึ่งวันนี้กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดพื้นที่ให้ทำงานร่วมกัน เพื่อลดช่องว่างการสูญเสียโอกาสต่างๆ และการให้โอกาสคนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวเปราะบาง เพราะฉะนั้น แพลตฟอร์ม "เติมเต็ม" จะเป็นการเชื่อมระบบกับข้อมูลเด็กของภาคีเครือข่าย ไม่ใช่เฉพาะ กทม. เท่านั้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. มีการทำระบบเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้ว เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก มีการเชื่อมโยงให้ถูกเติมเต็มจริงๆ โดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยในการที่จะเข้าไปดูสภาพปัญหาของครอบครัว ประเมินในหลายมิติ อาทิ ด้านการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะนำมาประกอบการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม "เติมเต็ม" จะช่วยลดช่องว่าง ลดเวลาการสูญเสีย และเพิ่มโอกาสให้เด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เกิดใหม่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเทศจะได้คนไทยมีคุณภาพที่ดีในอนาคต

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กทุกภูมิภาคทั่วประเทศอยู่แล้ว สำหรับใน กทม. อาจจะเริ่มเพียงไม่กี่หน่วยงาน เพราะมีข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ในต่างจังหวัดได้ดำเนินการมานานแล้ว โดยมีการคัดแยกระดับเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง เพื่อคัดกรองกลุ่มเด็กเปราะบางที่มีความเสี่ยงมาก และต้องได้รับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในครอบครัวก่อน เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก นอกจากนี้ กระทรวง พม. มีสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้จัดทำมาแล้ว 2-3 ปี และหวังว่าจะมาเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์ม "เติมเต็ม" ขณะนี้ มีรายงานการช่วยเหลือและสภาพปัญหาของแต่ละครอบครัว ที่ถูกบรรจุข้อมูลแล้วประมาณ 700,000 ครอบครัว ทั้งนี้  ภาพรวมของการทำงาน โดยใช้ระบบดิจิทัลกับกลุ่มคนเปราะบางเป็นเรื่องสำคัญ จะช่วยลดภาระของแพลตฟอร์ม "เติมเต็ม" ได้ ถ้าได้มาเชื่อมโยงข้อมูลกัน จะเป็นการลดข้อจำกัดของระเบียบราชการ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาครัวเรือนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ