THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2561 : 17:59 น.

อธิบดี สถ. นำประชาชนทำกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) นำคณะผู้บริหารสถ. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยร่วมกันปลูกต้นเฟื่องฟ้า จำนวน 1,099 ต้น ต้นยางนา จำนวน 299 ต้น โดยมี ผู้บริหารในท้องถิ่น และชมรมคนรักเขาขยาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ณ บริเวณเขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชน และพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในวันนี้

ทั้งนี้ สถ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นเฟื่องฟ้าเลข 9 แห่งความจงรักภักดี พระภูมีผู้ประทับอยู่บนสวรรคาลัย” เพื่อให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ คน

"ต้องขอบคุณชมรมคนรักเขาขยาย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอฝากต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เจริญเติบโตในอนาคต และอยากเห็นทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนต่อไป" นายสุทธิพงษ์กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ