THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

19 พฤศจิกายน 2561 : 17:15 น.

ชาวบ้าน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ทำเรือกระทงใบจากส่งขายวันลอยกระทง ล่าสุดมียอดสั่ง 5,000 กระทง เนื่องจากแปลกดี สวยงาม แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 นางสุจินต์ ไข่ริน ประธานกลุ่มจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ตั้งอยู่เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และสมาชิกกลุ่ม ได้นำติหมา (ที่ตักน้ำ) ซึ่งจักสานด้วยใบจากพันธุ์ไม้พื้นบ้านประจำถิ่น นำมาแปรรูปเป็นเรือกระทง เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ล่าสุดมียอดขายถึง 5,000 กระทงแล้ว

กลุ่มจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ได้รวมชาวบ้านในหมู่บ้านจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ โดยนำส่วนต่างๆ ของต้นจาก มาจักสานเป็นเสวียนหม้อ ถาด ตะกร้า กระจาด โคมไฟ และติหมา โดยส่งขายตามงานเทศกาลและทางช่องทางออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถขึ้นทะเบียนเป็น OTOP 5 ดาวชื่อดัง

สำหรับเรือกระทงใบจากขายในราคา 10-25 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของกระทง แต่หากมีการตกแต่งดอกไม้ธูปเทียนด้วยจะขายในราคา 60 บาท ซึ่งลูกค้าที่สั่งซื้อเรือกระทงใบจากต่างรู้สึกชื่นชอบและกล่าวกันเป็นเสียงเดียวว่า แปลกดี แถมยังสวยงาม ที่สำคัญก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ "จักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง จ.ตรัง" 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ