THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 เมษายน 2562 : 18:13 น.

เมืองปทุมฯพร้อมใจจัดงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จ.ปทุมธานี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวมอญเพื่ออนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลัง

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผวจ.ปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจ.ปทุมธานี น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี และ นายขจรเกียรติ จินดาวรานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจ.ปทุมธานี ร่วมเปิดงานสงกรานต์วิถีไทยสำราญใจวิถีมอญ2562 และร่วมรดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันคับคั่ง ที่ลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ จ.ปทุมธานี ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะเป็นจังหวัดที่มีกลุ่ม ชาติพันธุ์ต่างๆ อาศัยอยู่หลายกลุ่มชน อาทิ ไทยรามัญ ไทยจีน และ ไทยมุสลิม บรรดาลูกหลานของกลุ่มชนเชื้อสายต่าง ๆ ยังคงดำรงชีวิตตามรูปแบบเฉพาะของตนอยู่ โดยเฉพาะสามกลุ่มใหญ่ ๆ คือ “ชาวมอญ”ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่กันหนาแน่นในอำเภอสามโคก แต่ละกลุ่มชน มีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ตามบริบทของสังคม รวมถึงประเพณี พิธีกรรมต่าง ๆ

สำหรับ กลุ่มชนเหล่านี้ได้สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมา จนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ล้ำค่า และประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและ เกี่ยวพันกับวิถีชิวิตของชาวปทุมธานีมาอย่างยาวนาน ทางจังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดงานที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีชาวไทยเชื้อสายมอญมาตั้งหลักปักฐานกันตั้งแต่ในอดีต เราก็ได้เห็นการสืบทอดประเพณีมาอย่างต่อเนื่อง

น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจ.ปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “งานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ประจำปี 2562” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบาย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล

สำหรับ กิจกรรมที่สำคัญในงาน จะประกอบไปด้วย ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมจาก 7 อำเภอ และนิทรรศการจากกลุ่มชาติพันธุ์ ที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชนในจังหวัดปทุมธานี กิจกรรมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชน “ของดีบ้านฉัน” นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรวมไปถึงการทำข้าวแช่ จากร้านข้าวแช่เจ้าดังของ จ.ปทุมธานี กว่า 10 ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นชื่อกว่า 10 ร้าน และ ไฮไลต์ของกิจกรรมคือการส่งข้าวแช่พ่อเมือง และการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ งานจัดระหว่างวันที่ 11–13 เม.ย. ที่ลานอเนกประสงค์สวนเทพปทุม ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ