THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 ตุลาคม 2562 : 14:11 น.

ราชบุรี-เกษตรกรปลูกอ้อยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอราคาอ้อยเพิ่มขึ้นจากตันละ 700-800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อตัน

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในพื้นที่ จ.ราชบุรีกว่า 200 คนเดินทางมายื่นหนังสือกับนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เพื่อผ่านไปถึงนายกรัฐมนตรี ขอราคาอ้อยเพิ่มขึ้นจากตันละ 700-800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อตัน เนื่องจากในปัจจุบันราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นมีราคาตกต่ำ ส่งผลให้ราคาอ้อยที่เกษตรกรปลูกส่งขายให้กับโรงงานน้ำตาลนั้นมีราคาถูกลงไปด้วย แต่ต้นทุนการผลิตยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นกว่า ทำให้เกษตรกรได้รับราคาค่าอ้อยที่ถูกลงมากว่า 3 ปีแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และเป็นการซ้ำเติมหนี้สินให้มีมากขึ้น จึงต้องมายื่นหนังสือขอราคาเพิ่มเพื่อให้เกษตรกรได้ขาดทุนน้อยลง

ด้านนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี กล่าวว่า จากกรณีน้ำตาลในตลาดโลกมีราคาไม่ดีส่งผลให้ราคาที่รับซื้ออ้อยในฤดูกาลผลิต 2562-2563 จากการคาดคะเนว่าน่าจะมีราคาไม่สูงมากนัก ส่งผลต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรชาวไร่อ้อยเขต 7 ในโซนจ.ราชบุรี ได้มายื่นหนังสือเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลให้มาตรการประกันรายได้เหมือนพืชหลักคือเกษตรอื่น ๆ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว แต่อ้อยยังไม่มีนโยบายออกมา เพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรไร่อ้อย

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดจะมอบหมายให้ทางเกษตรจังหวัดทำหนังสือส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดูแลสัมปทาน อ้อย และน้ำตาล รวมไปถึงสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ได้รับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกร

ด้านนายสุทิน ชฎาดำ กรรมการบริหารสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7 ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า มายื่นหนังสือหลังได้รับความเดือดร้อนราคาอ้อยตกต่ำ ซึ่งราคาอ้อยที่ประกาศออกมาที่ 1,131 บาท แต่ราคาจริงอยู่ที่ 700 บาทต่อตัน และเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้ว จึงได้ยื่นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราคาอ้อย ในส่วนของเรื่องอื่น ๆ ก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบส่งไปโดยตรง ในส่วนของราคา 1,000 บาท ราคาก็ยังไม่คุ้มทุน

"มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่ได้ร่วมรัฐบาล ได้มีนโยบายออกมาว่า จะประกันราคาอ้อยให้ได้ 1,000 บาท แต่ก็สามารถประคองไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ ที่ผ่านมาเคยได้ราคาอยู่ที่ 1,150 บาท บวกค่าความหวานแล้ว รวมเป็น 1,200 บาท ซึ่งอ้อยไม่มีการประกันราคา มีแต่ข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับโรงงานโดยมีรัฐบาลเป็นตัวกลาง ในพื้นที่ จ.ราชบุรีมีปริมาณอ้อยอยู่ที่ 2 ล้านตันต่อปี มีพื้นที่ปลูกประมาณ 220,000 ไร่ จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกอ้อยให้ได้รับราคาอ้อยตามที่ได้มีการยื่นหนังสือขอมาด้วย" นายสุทินกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ