THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 พฤศจิกายน 2562 : 15:40 น.

นครราชสีมา-กราฟฟิตี้โคราช แบทเทิล ระเบิดความคิดสร้างสีสันข้างกำแพง เนรมิตรแลนด์มาร์คแห่งใหม่สุดเท่! ยาวที่สุดในภาคอีสาน ตอกย้ำโคราชเมืองศิลปะรองรับเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.สำนักวัฒนธรรม จ.นครราชสีมา ร่วมกับกราฟฟิตี้เเนวหน้าของประเทศกว่า 30 คน ร่วมสร้างผลงานสนับสนุนโครงการ "โคราชเมืองศิลปะ" หลังจากรัฐบาลได้ผลักดันให้จ.นครราชสีมา กระบี่ และ เชียงราย เป็นจังหวัดนำร่องเมืองศิลปะ และในปี 2563 คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มีมติเห็นชอบให้จ.นครราชสีมาเป็นเจ้าภาพ และเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก Thailand Biennale ครั้งที่ 2 ด้วยเล็งเห็นว่า จ.นครราชสีมามีศักยภาพและความพร้อม ทั้งด้านพื้นที่ ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีหอศิลป์อยู่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะของเมือง เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของประชาชน และจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยความร่วมมือกันระหว่างศิลปิน คนในชุมชนและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน วางระบบกลไกพัฒนาศักยภาพเมืองให้เป็นเมืองศิลปะตามเป้าหมาย

สำหรับ กลุ่มกราฟฟิตี้ชั้นแนวหน้าของประเทศ อาทิ “โก๋เอ็ม บุดดาเบลส” จึงรวมตัวกันสร้างผลงาน "โคราชเมืองศิลปะ" ในโครงการ "K Battle Thailand Present" ปล่อยไอเดียศิลปะข้างกำแพงบริษัทนครชัยขนส่ง หน้าโรงหนังไฟว์สตาร์มัลติเพล็กซ์ ห้าแยกประตูไชยณรงค์ (ประตูผี) อ.เมืองตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. เป็นความยาวกว่า 49 เมตรถือเป็นผลงานกราฟฟิตี้ที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน ที่กลุ่มกราฟฟิตี้ จับมือกันปล่อยไอเดียเต็มที่ ระเบิดความคิดสร้างสีสัน เนรมิตรแลนด์มาร์คศิลปะข้างกำแพงแห่งใหม่ ให้กับจ.นครราชสีมา

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ