THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 เมษายน 2563 : 17:32 น.

สงขลา-เริ่มมาตรการ“ปิดจังหวัด”เป็นวันแรก ห้ามบุคคลเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ทั้งทางบกและทางน้ำ เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจเข้มบนเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. จังหวัดสงขลาได้เริ่มใช้มาตรการปิดจังหวัด ห้ามบุคคลใดเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จ.สงขลา ทั้งทางบกและทางน้ำเป็นวันแรก และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่น รถพยาบาล และรถขนส่งสินค้า เป็นต้น

ทั้งนี้ มีการเพิ่มจุดตรวจทุกเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักเข้าออก จ.สงขลา ทุกเส้นทาง ห้ามรถที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านเข้าออกอย่างเด็ดขาด ทั้งถนนสายเอเชีย ที่เชื่อมต่อกับ จ.พัทลุง ถนนเพชรเกษมที่เชื่อมต่อกับ จ.สตูล ถนนสงขลา-ระโดนที่เชื่อมต่อกับ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงถนนสายเอเชียที่เชื่อต่อกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะที่ด่านถาวรควนมีด อ.จะนะ ซึ่งเป็นด่านศูนย์กลางที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทุกจังหวัด เจ้าหน้าที่ได้ตรวจเข้มการเข้าออก และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ขับขี่อย่างเข้มข้น เพื่อคักรองบุคคลให้ละเอียดที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเคอร์ฟิวพบว่า ประชาชนที่ขับรถผ่านด่านทุกคนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่อย่างใด

สำหรับ ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ของ จังหวัดสงขลา ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมี จำนวน 18 ราย จากยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 37 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ