THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 เมษายน 2563 : 19:34 น.

ผบช.ตม.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.2 ร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศไทย พร้อมนำระบบไบโอโมบายช่วยคัดกรอง

พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2 ในฐานะ รอง โฆษก สตม. เปิดเผยว่า พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ผบก.ตม.2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บก.ตม.2 ในการร่วมตรวจคัดกรองผู้โดยสารคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศไทย กับหน่วยงานต่างๆ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ในวันที่ 21 เม.ย.2563 มีคนไทยเดินทางกลับทั้งหมด 3 เที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 220 คน ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดความล่าช้าโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลง เช่น การให้กรอกเอกสารใบ ต.8 ของ กรมควบคุมโรค และ การลง Application ก่อนการเดินทาง หรือ หลังจากเข้าสู่ State Quarantine แล้ว รวมถึงการเพิ่มช่องคัดกรองทางการแพทย์ ทำให้กระบวนการตรวจรับผู้เดินทางเป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัว

สำหรับ กระบวนการตรวจคัดกรองคนเข้าประเทศทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือ EOC นำโดย พล.อ.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้บูรณาการการทำงานจาก หน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การท่าอากาศยานไทย หรือ AOT สายการบิน และ ตำรวจท้องที่ ร่วมกันทำงาน ในการตรวจคัดกรองคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศ ตามข้อกำหนด และประกาศกรมการบินพลเรือน ตาม พ.ร.บ.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

พ.ต.อ.เชิงรณ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.วันเริ่มการใช้มาตรการ State Quarantine เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 20 เม.ย.มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศ ผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินหาดใหญ่ แล้วจำนวน 1748 คน นำส่งสอบสวนโรค PUI จำนวน 65 ราย ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากโรคประจำตัว 9 ราย และเข้ากระบวนการกักตัว State Quanrantine 1,674 ราย

อย่างไรก็ตาม การตรวจผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมือง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้สั่งการให้ ตม.ดอนเมือง เป็นด่านนำร่องนำระบบ Biometric on Mobile มาใช้ในการตรวจผู้โดยสารเข้าเมือง เที่ยวบิน FD9113 เพื่อช่วยลดเวลาผู้โดยสารไม่ต้อง เข้ามายังตัวอาคารเที่ยวบินระหว่างประเทศเพื่อผ่านพิธีการเข้าเมืองอีก

นอกจากนี้ พล.ต.ท.สมพงษ์ ได้ขานรับนโยบายจากทางรัฐบาล ร่วมกับ รพ.นวมินทร์ 9 นำตำรวจ ตม.สนามบิน กลุ่มเสี่ยง ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวัง ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ เจ้าหน้าที่ ตม.และ ครอบครัว ตลอดจนสังคม ในความปลอดภัยจากเชื้อโควิด19 อีกด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ