THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 พฤษภาคม 2563 : 10:08 น.

ภูเก็ต-คณะกรรมการโรคติดต่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เพิ่มอีก 4 รายทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยง ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มตัวเลขยังคงเดิมที่ 3 ราย

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (รายใหม่ 4 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 191 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่าย เนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 29 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ มีผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,621 ราย (รายใหม่ 62 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 75 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 29 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 46 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,546 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฎิบัติการทั้งหมด 9,656 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,621 ราย (พบเชิ้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชิ้อ 38 ราย)

สำหรับ ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 4 ราย มีรายละเอียดดังนี้- ลำดับที่ 1 รายที่ 221 หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพผู้ช่วยเลขานุการอาศัยอยู่ในพื้นที่ ซอยป่าสัก 4 ม.4 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ตโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 2 รายที่ 222 หญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้ออาศัยอยู่ในพื้นที่ ซอยนาเสือ ม.4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ตโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 12 ราย

- ลำดับที่ 3 รายที่ 223 ชายไทย อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ตโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค

- ลำดับที่ 4 รายที่ 224 ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพรับราชการอาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านพัก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตโดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รอผลการสอบสวนโรค

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยง สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมด ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ