THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤษภาคม 2563 : 08:54 น.

ตรัง- เดินหน้าขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารบรรเทความเดือดร้อนช่วงโควิด -19 ระบาด

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายหาญณรงค์ สงหนู พัฒนาการอำเภอเมืองตรัง นายชำนาญ รักนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก "บวร" เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในช่วงที่โรคไวรัสโควิด - 19 ณ วัดไร่พรุ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นวัดนำร่องของจ.ตรัง ในการนี้ พระครูเมธากร (พระครูสมุห์จำเลือง ธิตเมโธ) เจ้าอาวาสวัดไรพรุ พระสงฆ์ สามเณร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำ อช. กลุ่มสตรี และประชาชนบ้านไร่พรุ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะขยายผลไปยังทุกพื้นที่ของจ.ตรัง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวัน

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันถือเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน/ชุมชน พื้นที่ปลูกประมาณ 200 ตารางวา โดยผักที่นำมาปลูกครั้งนี้มีมากกว่า 10 ชนิด เช่น ผักบุ้ง มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือยาว ผักกวางตุ้ง คะน้า หมักเหมียง เผือก แตงกวา พริก กะเพรา ตะไคร้ มะขามกินยอด และมะม่วงหิมพานต์ใบยอด ทั้งนี้กิจกรรมได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนและหันมาปลูกผักไว้กินเองมากขึ้น

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ