THAI NEWS

24 สิงหาคม 2563 : 19:29 น.

ระยอง-อธิบดีพช.เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มโอทอประยองสนับสนุนภารกิจประชุมครม.สัญจร แนะเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงความต้องการตลาด หนุนสร้างรายได้สู่ชุนชน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.)กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยข้าราชการร่วมสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)ในจ.ระยอง

ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ซากพง อ.แกลง ซึ่งเป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว โดยมี นายมนตรี ยิ้มเยื้อน ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาของกลุ่มฯ โดยให้ข้อมูลว่า ที่นี่มีชาวบ้านรวมกลุ่มสานกระจูดกว่า 40 ครัวเรือน มีผลิตภัณฑ์กว่า 100 แบบ ส่งขายตรง ตลาดออนไลน์ และตามตลาดที่กรมการพัฒนาชุมชน/บริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สนับสนุน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เข้าชุมชน กว่า 3 แสนบาทต่อเดือน ที่ผ่านมาเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่างๆ และประชาชนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมกว่า 100 คนต่อวัน รวมถึงการเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ ได้แนะนำในการดีไซน์และคัดเลือกวัตถุดิบรวมถึงสีสันที่ใช้ ให้นึกถึงรสนิยมของคนในเรื่องรูปทรง ขนาด ซึ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น บริษัทประชารัฐฯ ซึ่งรู้จักนักออกแบบ บริษัทฯ ที่ทำงานด้านดีไซน์เนอร์ช่วยแนะนำสนับสนุนจะส่งผลให้คนนิยมมากขึ้น รวมถึงแนะนำการจัดวางจุดนิทรรศการให้มีเรื่องราวที่โดดเด่น เช่น ควรจะมีการโชว์ต้นกระจูด วัตถุดิบ สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

นอกจากนั้น ยังแนะสูตรเครื่องดื่มน้ำ 3 สหายให้เหมาะสมสำหรับคนห่วงสุขภาพ อาจใช้หญ้าหวานและอาจมีสูตรดั้งเดิม ให้ช่วยกันอนุรักษ์บึงสำนักใหญ่หรือหนองจำรุงไม่ให้ถูกบุกรุกด้วยความเจริญ และรู้สึกดีใจที่ประธานกลุ่มฯ เล่าว่ากลุ่มรวมตัวกันได้และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนขายดีเพราะพัฒนากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ มีรายได้ในชุมชน และขอให้ช่วยกันดูแลครอบครัวปลูกพืชผักสวนครัว อย่างน้อย 10 ชนิด

จากนั้น เดินทางไปยังตลาด 100 เสา เทศบาลบ้านเพ เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน อาทิ น้ำมันหอม น้ำหอม จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา อ.เมืองระยอง, ผลิตภัณฑ์ตระกร้าสาน กระเป๋าสาน ของกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน อ.แกลง, กระเป๋าหนัง รองเท้า จากขวัญชัยเครื่องหนัง devina อ.นิคมพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ยังได้เยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากปลา (ปลาร้า ปลาส้ม) จากกลุ่มสัมมาชีพ บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์ อ.เขาชะเมา, ขนุนทอด ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน จากกลุ่มแปรรูปผลไม้วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรหนองละลอก อ.บ้านค่าย, กระเป๋าใยสับปะรด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใยคนแสนวิถี อ.ปลวกแดง, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ตำบลวังจันทร์ และเสื้อผ้าบาติก จากวิสาหกิจชุมชนแตนบาติก อ.บ้านฉาง พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มที่รวบรวมเป็นกลุ่มโอทอปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้มีรายได้สามารถสร้างฐานะของครอบครัวทำให้เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมั่นคง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ