THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 สิงหาคม 2563 : 13:21 น.

ชัยนาท- พช. - สภาสตรีฯจัดกิจกรรมรวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อที่ 29 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563” โดยมี นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นางเสริมศรี ศรีวงษ์ญาติดี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ สตรีอาสาพัฒนา ผและชมรมคนรักเขาขยายจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 1,089 ต้น และต้นจามจุรี 300 ต้น ในบริเวณเขาขยาย จ.ชัยนาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ดีใจที่ได้ทำสิ่งที่ดีเป็นมงคลในการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ที่เขาขยายแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญ เรื่องของป่าไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเพียรพยายามให้คนไทยได้ช่วยกันปลูกป่ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ดังพระราชดำรัสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” ดังนั้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และภาคีเครือข่าย จึงได้จัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ประกอบด้วย มะค่าโมง​ 721 ต้น มะค่าแต้​ 200​ ต้น มะขาม​ 54​ ต้น ยางนา 90​ ต้น พะยูง​ 24​ ต้น และต้นจามจุรี อีก 300 ต้น รวม 1,389 ต้นหลังจากวันนี้แล้วขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยเฉพาะไม้มีมูลค่าเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในอนาคตและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย ในพื้นที่เขาขยายแห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีต้นไม้ที่พวกเราทุกคนได้มาช่วยกันปลูกไว้จำนวนมาก เป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดีของการรวมพลังทุกภาคส่วนในการปลูกต้นไม้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ผมพูดมานี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวชัยนาทช่วยกันตระหนัก ช่วยกันทำนุบำรุงดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติให้มั่นคงถาวร เป็นร่มเงาให้กับคนชัยนาท และเป็นสิ่งที่พวกเราฝันกันก็คือว่า เราจะมีบ้านของนกเพิ่มเติมจากสวนนกที่เป็นชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท และสถานที่แห่งนี้ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักกีฬา และผู้ที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจได้มาศึกษาดูนก มาศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของต้นไม้ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ที่นี่จะเป็นที่สามารถออกกำลังกาย ขี่จักรยาน เดิน วิ่ง แอโรบิก

ทั้งนี้ เขาขยายนั้นแต่เดิมเป็นภูเขารกร้างที่ถูกขุดหน้าดินไปขายจนกลายเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เสมือนทะเลทราย มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ครั้งสมัยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2557 ได้ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพลิกฟื้น จนปัจจุบันเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดแห่งใหม่ให้กับชาวชัยนาท

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ