THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 ตุลาคม 2563 : 17:48 น.

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯสั่งขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เมืองกาญจน์ออกไปอีก 1 เดือนถึงวันที่ 31 ต.ค.เพื่อคุมโควิดจากเมียนมา

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 5 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 โดยที่การดำเนินมาตรการต่างๆทางสาธารณสุขภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ทั้งนี้ ปรากฏว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยยังมีความรุนแรงมากขึ้น และมีคนต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางธรรมชาติ ไม่ได้ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานีหรือท้องที่ ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้านสาธารณสุข ทำให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาของโรคเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างภายในประเทศได้ จึงยังมีความจำเป็นต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการระบาดภายในประเทศตอไป 

อย่างไรก็ตาม จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมุ่งรักษาความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ