THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 ตุลาคม 2563 : 20:30 น.

ภูเก็ต-เริ่มแล้วพิธียกเสาโกเต้ง สัญลักษณ์เริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผัก ท่ามกลางนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก

เมื่อเวลา 16.39 น.วันที่ 16 ตุลาคม นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้ง หรือเสาตะเกียงเทวดาทั้ง 9 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2563 โดยมีชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วมพิธีฯจำนวนมาก บริเวณ ลานพิธีกรรม ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

การเริ่มพิธียกเสาโกเต้ง โดยม้าทรงประจำองค์เทพต่างๆได้ส่งสัญญาณถึงเวลาฤกษ์งามยามดี พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจำศาลเจ้าฯทำการเป่าปี่ ตีฉิ่ง ตีกลองดังสนั่นทั่วศาลเจ้า ส่วนเสาโกเต้ง ทำมาจากต้นไม้ไผ่ตงขนาดใหญ่ ที่มีผู้คนที่ศรัทธาได้ติดทองไว้ก่อนนั้น แล้วถูกยกขึ้นผูกกับฐานที่โคนเสา มีการอัญเชิญเหนี่ยวซั่ว (ร่มฉัตรจีน)และตะเกียงทั้ง 9 ดวงออกจากศาลเจ้า เพื่อนำไปผูกยึดกับปลายไม้ไผ่ ก่อนร่วมกันดึงขึ้นสู่ยอดเสา และอัญเชิญ เจ้ายกอ๋องซ่งเต่ หรือพระอิศวร และกิ๋วอ๋องไต่เต่ หรือพระผู้ใหญ่ทั้งเก้า มาเป็นประธานในพิธีฯ นำตะเกียง 9 ดวง เป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มพิธีฯไว้บนเสาโกเต้ง ซึ่ง ศาลเจ้าทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ประกอบพิธียกเสาโกเต้งโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17-25 ตุลาคม 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวภูเก็ต ในปีนี้ เน้นการจัดงานแบบNew Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ยังมีพิธีกรรมที่สำคัญ อื่นๆ อาทิ พิธีแห่พระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติและพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา กิจกรรมทัวร์ไหว้องค์เทพเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 9 อ๊าม (ศาลเจ้า) กิจกรรมโพท้องท่องอ๊าม เจี๊ยะฉ่าย เป่งอ๊าน 2020

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ