THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 ธันวาคม 2563 : 16:27 น.

ศอ.บต.ขานรับตั้ง"ธนาคารหนังสือและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้"

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีปิดงาน “มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทภารกิจของ ศอ.บต.และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยประกาศสนับสนุนนำกระบวนการส่งเสริมการอ่านบูรณาการ และแก้ไขปัญหาวิกฤติในกลุ่มเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ พร้อมขอบคุณ 60 องค์กรจากทุกภูมิภาคที่มากระตุ้นสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างทรงพลังและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ศอ.บต. และเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ขานรับการจัดงาน “มหกรรมมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” และจะได้จัดตั้ง “ธนาคารหนังสือและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” เพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคใต้ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวว่า แม้แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2564 นี้ แต่ด้วยการดำเนินงานของเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาสังคมที่ผ่านมา ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยรูปธรรมต่างๆ ของการขับเคลื่อนงาน ได้มาจัดแสดงในครั้งนี้ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ยิ่งเมื่อ ศอ.บต. และ เครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ประกาศรับธงเกียรติยศเพื่อจัดงานอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดตั้ง “ธนาคารหนังสือและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” เชื่อว่า จะเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เข้ามาร่วมมือกันมากขึ้น ทำให้การบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยเป็นจริง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ