THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 ธันวาคม 2563 : 21:12 น.

ตาก-ผู้ว่าฯเปิดงานปีใหม่ม้งอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสานพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 โดยมี พล.ท.นพ.อำนาจ บาลี ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ที่สนามกลางบ้าน ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

สำหรับ งานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม การจัดงานในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะได้ทำพิธีกรรมตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นการดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประเพณีใหม่ม้งให้ได้ทราบถึงความสำคัญของความเป็นมาของประเพณีปีใหม่ม้ง และการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการงานฝีมือของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ