THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 มกราคม 2564 : 11:58 น.

กาญจนบุรี-ผอ.สพม.เขต 8 เผยพร้อมจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์คลอบคลุมโรงเรียนในสังกัดทั้ง 2 จังหวัด 55 แห่งหลังต้องปิดหนีภัยโควิด-19 เริ่มพรุ่งนี้

เมื่อวันที่  3 ม.ค. นายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.เขต 8)(ราชบุรี-กาญจนบุรี) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบในสังกัดและในกำกับของกระทวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดกำหนด ใน 28 จังหวัด ให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ม.ค. หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง กรณีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19

สำหรับ สพม.เขต 8 มีโรงเรียนในสังกัด คลอบคลุมพื้นที่  2 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี และราชบุรี มีโรงเรียนอยู่ในสังกัด สพม.เขต 8 รวมกันจำนวน 55 แห่ง มีบุคลากรครู จำนวน 3,798 คน มีนักเรียนจำนวน 57,138 คน จ.กาญจนบุรีและจ.อยู่ในกลุ่ม 28 จังหวัดที่ต้องปิดด้วยเหตุพิเศษ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว บุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 2 จังหวัด ได้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าหากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ