THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 มกราคม 2564 : 14:03 น.

กองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามพลเรือน แห่งที่ 2 สนามฝึก ทร.บ้านจันทเขลม ให้สาธารณสุขพร้อมใช้งานรองรับผู้ป่วยโควิด19

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.พล.ร.ต.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนกองทัพเรือ ส่งมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาภรณ์ สาธารณสูขจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้ร่วมรับมอบ ณ สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น จากข้อมูลในวันที่ 3 ม.ค.2564 จ.จันทบุรี มีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 122 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล แต่เนื่องด้วยโรงพยาบาลในขจันทบุรี เหลือจำนวนเตียงที่ใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อดควิด– 19 เพียง 31 เตียงเท่านั้น จ.จันทบุรีจึงได้ขอความอนุเคราะห์กองทัพเรือ ในการใช้สถานที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งกองทัพเรือได้เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด– 19 ตามที่ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการไว้ก่อนหน้าแล้ว

สำหรับ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจนมีอาการดีขึ้น หรือไม่มีอาการรุนแรง และจะทำการรักษาในโรงพยาบาลสนามจนกว่าจะมีผลเป็นลบหรือตรวจไม่พบเชื้อ โรงพยาบาลสนามพลเรือน สนามฝึกกองทัพเรือ หมายเลข 16 บ้านจันทเขลม มีจำนวน 6 อาคาร ประกอบด้วย อาคารควบคุม 1 อาคาร , อาคารรับผู้ป่วย จำนวน 4 อาคาร และ อาคารประกอบเลี้ยง ท1 อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุด 232 คน

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นกองทัพเรือจึงมอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดเตรียมสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลักในพื้นที่จ.ระยอง ชลบุรี และ จันทบุรี จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สนามฝึกกองทัพเรือ บ้านจันทเขลม จ.จันทบุรี และศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ