THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มกราคม 2564 : 19:00 น.

นนทบุรีเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนเดินทางรถไฟฟ้าปลอดภัยลดเสี่ยงโควิด –19

เมื่อวันที่ 21 มกราคม นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเดินทางไปตรวจเยี่ยม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) ณ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง และให้กำลังใจทีมงาน ฯ ซึ่งเป็นสถานีที่มีพนักงานและข้าราชการ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี มาใช้บริการโดยสารจำนวนมาก

ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) ประกอบด้วย นายกิตติ เศรษฐสิงห์ ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย  นายอดุลย์ บัวผัด หัวหน้าแผนกอาวุโสแผนกรักษาความปลอดภัย 2-1 ระดับ 10, และ นายชวลิต แปสันเทียะ จาก BEM อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำการใช้บริการ และให้ข้อมูลมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (Covid -19)

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) เนื่องจากรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนหลัก ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสฯ ได้มีการยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีโดยเฉพาะพื้นที่ให้บริการที่มีการสัมผัสกับผู้ใช้บริการ เช่น หน้าเคาน์เตอร์ห้องจำหน่ายตั๋ว ตู้จำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ตู้เอทีเอ็ม ราวจับบันได ราวจับบันไดเลื่อน ประตูอัตโนมัติ และลิฟท์โดยสาร และจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ตามมาตรการ Social Distancing เป็นต้น

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ย้ำขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวนนทบุรีช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid -19) หากพบเห็นคนแปลกหน้าหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ให้รีบแจ้ง อสม. รพ.สต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าตรวจสอบต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ