THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 มกราคม 2564 : 15:32 น.

กาญจนบุรี-ชาวบ้านในอ.ทองผาภูมิร้องเรียน ส.ส.พรรคเสรีรวมไทยให้เร่งแก้ปัญหาช้างป่ากว่า 100 เชือก บุกเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรเสียหายและทำลายข้าวของเครื่องใช้

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.น.ส.ธนพร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมทีมงานประกอบด้วย นายเศษฐวิชช์ อัครกิจวราสกุล นายธวัชชัย งานเจริญพุทธศรี และ นายรัฐโรจน์ ชูโรจน์ศิริกุล ได้ลงพื้นที่รับหนังสือแจ้งความเดือดร้อนจากชาวบ้าน บ้านจันเด ต.ท่าขนุนน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เข้าให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนถูก ช้างป่ากว่า 100 เชือก บุกทำลายพืชผลทางการเกษตรทั้งกล้วย มันสำปะหลัง ข้าว ต้นยางพารา ตลอดจนบ้านเรือนและอุปกรณ์ทางการเกษตรเสียหายแทบจะไม่สามารถประกอบอาชีพและอยู่อาศัยได้

น.ส.ธนพร กล่าวว่า ชาวบ้านหลายครัวเรือนเตรียมอพยพหนีช้างเนื่องจากหวาดกลัวอันตรายที่อาจมีต่อชีวิตของตนเอง และครอบครัว ชาวบ้านมีความหวาดกลัวอย่างมากจนไม่สามารถเข้าไปกรีดยางพาราที่ปลูก เพราะกลัวช้างทำร้ายถึงแก่ชีวิต ชก่อนหน้านี้ก็มีชุดเฝ้าระวังช้างในพื้นที่ถูกช้างทำร้ายจนเสียชีวิตไปหลายคน ปัญหานี้เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวจันเด และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นเวลาหลายปี ขาดหน่วยงานรัฐและผู้นำท้องถิ่นเหลียวแล ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ตนเองจะนำปัญหานี้เสนอให้พรรคเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้แก้ปัญหาให้เร็วที่สุด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ