THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มีนาคม 2564 : 15:28 น.

สุราษฎร์ธานี-นักท่องเที่ยวและประชาชนสบายใจได้แหล่งน้ำดินผลิตประปาบนเกาะสมุยเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้วนี้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต11 สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด นายทวีลาภ ชมแดงภักดีกุล หัวหน้าสำนักงาน ปภ.สาขาเกาะสมุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเกาะสมุย ออกสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา(แหล่งน้ำดิบ) ช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ อ.เกาะสมุย พบว่า ที่พรุกระจูด (ใหม่) ความจุเก็บกัก 450,000 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำเก็บกัก 80 เปอร์เซ็นต์ ที่พรุกระจูด (เก่า) ความจุ 350,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก 80 เปอร์เซ็นต์ พรุหน้าเมือง ความจุ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเก็บกัก 92 เปอร์เซ็นต์ และพรุเฉวง ความจุ 2,500,000 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก 72 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ ปัจจุบันความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุย อยู่ที่ประมาณ 22,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคเกาะสมุย ได้ใช้น้ำดิบที่ส่งมาทางท่อลอดใต้ทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ผลิตน้ำประปาเป็นหลัก โดยปกติหน้าแล้งทุกปีช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน จะมีความต้องการใช้น้ำประปาอยู่ที่ 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนน้ำในพรุต่างๆบนเกาะสมุยสามารถไว้ใช้สำรอง กรณีมีสถานการณ์วิกฤต

“ จากการประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนจากแหล่งพรุ และระบบท่อส่งน้ำจากบนฝั่งแผ่นดิน จึงมั่นใจในช่วงฤดูแล้งปี2564 ปีนี้พื้นที่ อ.เกาะสมุย มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอผลิตน้ำประปา ไม่มีผลกระทบกับประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมและพร้อมรับนักท่องเที่ยวได้แน่นอน ” นายวิชวุทย์ กล่าว 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ