THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มีนาคม 2564 : 10:36 น.

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศคึกคักประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์แต่เช้าตรู่ท่ามกลางการคุมเข้มโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศคึกคักตั้งแต่เช้าประชาชนทะยอยออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยการจัดหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนวัดบ้านยาง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 เทศบาลตำบลท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และสังเกตการณ์การเปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านหัวหินเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลท่ามะขาม จากนั้น เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์หน่วยเลือกตั้งต่างๆในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย เทศบาลตำบลท่ามะขาม เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.ท่าม่วง ประกอบด้วย เทศบาลตำบลท่าม่วง และ อำเภอท่ามะกา ประกอบด้วยเทศบาลตำบลท่ามะกา และเทศบาลตำบลดอนขมิ้น ทั้งนี้ จ.กาญจนบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 13 อำเภอ จำนวน 98 ตำบล จำนวน 959 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร ประมาณ 895,525 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนประมาณ 627,778 คน จำนวนเขตเลือกตั้ง 5 เขต รวมทุกอำเภอมีผู้สมัครนายก จำนวน 105 คน ผู้สมัครสมาชิกจำนวน 1,290 คน

ที่ จ.ขอนแก่น มีการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด 84 แห่ง ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ทยอยกันมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 8 ม.9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ ต.พระลับ อ.เมือง ที่ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมายืนรอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดหีบ ซึ่งส่วนใหญ่ต่างต้องการที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แล้วเสร็จเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานหรือภารกิจส่วนตัวในด้านต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องจัดเรียงลำดับการใช้สิทธิ์ด้วยการต่อแถวหน้าคูหา และเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่ อสม.ได้ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมไปถึงการจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาของการเปิดหีบคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ให้ผู้แทนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2 คน มาร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาฯ ว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งใดๆอยู่ภายในหีบก่อนถึงเวลาเลือกตั้ง ตามขั้นตอนของการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง และเมื่อเจ้าหน้าที่และพยานได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย จึงได้ทำการปิดหีบบัตรและเริ่มขั้นตอนของการเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกการเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิ์ตามขั้นตอนที่กำหนด

เช่นเดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งที่ 23 เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ประชาชนผู้สูงอายุจำนวนมาก  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ต่างทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีกันอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คอยให้บริการในเรื่องของการตรวจสอบลำดับการเลือกตั้งการแนะนำขั้นตอนการเลือกตั้ง เนื่องจากหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวนี้มีผู้สูงอายุมาใช้สิทธิ์เป็นส่วนใหญ่ ทำเจ้าหน้าที่ต้องคอยประคองและให้การช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง                

นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.ทน.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งในช่วงเช้าของวันนี้ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ กกต.ประจำหน่วยได้ดำเนินการอย่างรัดกุม และรอบคอบ ตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด ขณะที่การนับคะแนนนั้นหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น.วันนี้ คณะกรรมการประจำหน่วยจะทำการตรวจนับจำนวนและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและเข้าสู่การนับคะแนนที่หน่วย ซึ่งเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จก็จะทำการรายงานผลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นที่เทศบาลได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลมายัง กกต.กลางประจำเทศบาลฯ จากนั้นก็จะมีการประมวลผลและรวบรวมผลการเลือกตั้งซึ่งคาดว่าไม่เกินเวลา 21.00 น.วันนี้จะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้ 

ด้าน จ.พิษณุโลก มีกำหนดเลือกตั้งทั้งหมด 26 แห่ง รายงานบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชน คึกคักในภาคเช้าเช่น เนื่องจากภาคบ่ายสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวอย่างมาก ที่วัดเขื่อนขันธ์หมู่ 8 ต.อรัญญิก อ.เมือง สถานที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยเลือกตั้งที่ 9, 10, 1,1 12, 13 บรรยากาศคึกคักมาก ชาวบ้านต่างพาครอบครัวมาทำบุญที่วัดเขื่อนขันธ์กันจำนวนมาก พระสงฆ์ได้ป่าวประกาศเชิญชวนให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญหลังจากทำบุญกันแล้ว ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมาบริหารงบประมาณแทนประชาชน ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมาก ส่วนที่วัดจันทร์ตะวันตก สถานที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในภาคเช้าก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ จำนวนมากพอสมควรเจ้าหน้าที่ได้คงเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้าไปลงคะแนนเจ้าหน้าที่จะตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

ที่จ.ชัยภูมิ บรรยากาศทั่วไปมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ลูกหลานได้จูงมือมาใช้สิทธิ์ ในเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง นางลุ่ย ศรปราสาท 88 ปี ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กล่าวว่า ตนเองอายุ 88 ปี เป็นคนพื้นถิ่นแต่กำเนิดในบ้านนี้โดยถ้าหากมีการเลือกตั้งในทุกครั้งตนเองก็จะไม่พลาดในการใช้สิทธิ์โดยจะให้ลูกหลาน พามาหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านขณะที่การเลือกตั้งในครั้งนี้อยากได้นายกฯที่เป็นคนดีช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า โดยตนเองก็มีนายกฯอยู่ในใจอยู่แล้วด้วย

ขณที่ โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เดินทางลงพื้นที่ ไปตรวจดูความพร้อมการเปิดหน่วยเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศรัณยู อาทิตยศรัณยากร ผู้อำนวยการ​สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับซึ่งในบริเวณนี้มีหน่วยเลือกตั้งถึง 8 หน่วย โดยทุกหน่วยมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้า และแต่ละหน่วยเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัย มีเจ้าหน้าที่ อสม.ประจำจุดคัดกรอง และมีแอลกอฮอล์ให้ผู้ใช้สิทธิ์ทำความสะอาดมือก่อนเข้าใช้สิทธิ์ และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าหน่วย

นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยว่า การเลือกตั้งเทศบาลมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆบ้างแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการแข่งขันของผู้สมัคร คงจะทำหลังเลือกตั้งแล้ว ถ้าไม่มีการร้องเรียนหรือยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศนมตรีภายใน 30 วัน จะประกาศผลก่อน ถ้ามีเรื่องร้องเรียนจะประกาศผลภายใน 60 วัน แต่การประกาศผลไม่ใช่ว่าเป็นแล้วนะ เพราะประกาศผลก็ทำงานไปถ้าการสอบสวนมีความผิดก็สอยทีหลัง

ทั้งนี้ มีร้องเรียนเรื่องป้ายและการเรื่องการปฎิบัติงานต่างๆ ตนกำลังให้เข้มข้นเรื่องการทุจริต อยากให้หาในส่วนทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง รวมทั้งการทำงานในสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆ การซื้อเสียงมีแต่พูดยังไม่มีหลักฐานตอนนี้ต้องการที่สุดคือหลักฐาน ขอให้ช่วยหาหลักฐานมา เพราะถ้ามีหลักฐาน กกต.จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที สำหรับในส่วนของท้องถิ่นถ้าพบเห็นการกระทำผิดให้แจ้งตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินคดีอาญาได้ ในส่วนกฎหมายการเลือกตั้งแจ้งในส่วน ผอ.กกต.จังหวัดหรือผู้ตรวจการเลือกตั้ง อย่างไรขอให้มีหลักฐาน กกต.จะนำสู่กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งหลังเลือกตั้งการประกาศผลต้องไม่มีการผิดพลาด รวมทั้งการสรุปรวมคะแนนประจำหน่วย

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า กกต.ให้ความสำคัญเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างมาก การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีถือเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญอยากให้ออกมาให้สิทธิให้มาก ขณะนี้ดูการติดตั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความเรียบร้อยดี การตรวจติดตามวันนี้ยังไม่มีอะไรเพราะได้เตรียมความพร้อมมาเป็นเดือนแล้ว และครั้งนี้ กกต.ได้ให้ความสำคัญกับประธานและกรรมการประจำหน่วย เราอบรมเข้มมาตั้งแต่เลือกตั้ง อบจ.เน้นการปฎิบัติให้มากเกิดผิดพลาดน้อย เลือกตั้ง อบจ.ได้ถอดบทเรียนมาแก้ปัญหาเทศบาลและจะเอาบทเรียนทั้ง 2 ครั้งไปใช้เลือกตั้ง อบต.สรุปสุดท้ายนำบทเรียนเลือกตั้ง อบจ.เทศบาลและอบต.มาสรุปเป็นแนวทางในการเลือกตั้งต่อไป

ที่จ.ภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร ผอ.กกต.ภูเก็ต กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ทุกเทศบาล12 แห่ง เตรียมพร้อมการเลือกตั้งเรียบร้อย โดย จังหวัดภูเก็ต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ จำนวน 230,000คน กกต.จังหวัดภูเก็ต ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 บัตรเสียไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 3 จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในพื้นที่ 12 เทศบาล ในจังหวัดภูเก็ต ขอให้ออกมาใช้สิทธิในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น เป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ