THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 เมษายน 2564 : 20:15 น.

ซีพีเอฟมอบเสบียงอาหารแก่แพทย์-พยาบาลและผู้ป่วยในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ให้โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สงสัย และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 420 เตียง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้าพักกว่า 300 ราย ขณะเดียวกันยังมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ 100 คนต่อวัน สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรและการดูแลผู้ป่วย คืออาหารและน้ำดื่ม ซึ่งที่ผ่านมามีภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มอบผลิตภัณฑ์อาหารให้กับโรงพยาบาลสนามฯ โดยเฉพาะวันนี้ซีพีเอฟที่ถือเป็นพันธมิตรทางด้านวิชาการอยู่แล้ว ในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่นำเอาความเชี่ยวชาญของบริษัทในการผลิตและกระจายอาหารปลอดภัย มาช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติเช่นนี้ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนภาระกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกครั้ง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้รับประทานอาหารมาตรฐานคุณภาพปลอดภัยอย่างเพียงพอ

“ขอขอบคุณซีพีเอฟ ที่เล็งเห็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องประชาชนในยามวิกฤติเช่นนี้ การที่บริษัทมอบทั้งอาหารพร้อมทานและน้ำดื่มในครั้งนี้ ช่วยลดระยะเวลาในการจัดหาอาหารสำหรับทุกคนได้เป็นอย่างดี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถทุ่มเทเวลาในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ และทุกคนยังมั่นใจว่าอาหารที่รับประทานนั้นมีคุณภาพมาตรฐานอย่างแน่นอน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าว

ด้าน นายสุรชัย ศิริจรรยา รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟยังคงยืนหยัดส่งมอบอาหารปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 เมื่อปี 2563 จนถึงปัจจุบัน สำหรับการระบาดระลอกใหม่นี้ บริษัทได้สนับสนุนอาหารพร้อมทานให้แก่ รพ.สนามเอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางบอน), ศูนย์เอราวัณ, รพ.สนามธรรมศาสตร์, รพ.สนาม จ.นนทบุรี, รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, รพ.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุด รพ.สนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมมอบอาหารพร้อมทานกว่า 20,000 แพ็ค และน้ำดื่ม 6,000 ขวด นอกจากนี้ ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่ เนื้อหมูสด เนื้อไก่สด ไข่ไก่ น้ำดื่ม และข้าวสาร สำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทาน ให้แก่ รพ.สนามในต่างจังหวัด อาทิ จ.นครราชสีมา, จ.สระบุรี, จ.ลำพูน, จ.สมุทรปราการ และวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

“บริษัทยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดห่วงโซ่การผลิตมีการเข้มงวดทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยอาหารในระดับสูงสุด ทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถส่งมอบอาหารปลอดภัยสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างเพียงพอในทุกวิกฤติ และซีพีเอฟยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการดูแลทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละดูแลประชาชนในห้วงวิกฤตินี้อย่างเต็มที่ โดยหวังว่าอาหารที่บริษัทส่งมอบนี้จะเป็นเสบียงเติมเต็มพลังกาย พลังใจให้กับทุกท่าน ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อคนไทยต่อไป” นายสุรชัย กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ