THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มิถุนายน 2564 : 14:57 น.

กรมการพัฒนาชุมชนจัดประกวดผ้าลายพระราชทาน"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ระดับภาค เพื่อจุดประกายแนวคิดและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทาน ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ระดับภาคพื้นที่ภาคใต้ โดย มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งชิ้นงานเข้าประกวด 203 ผืน มีทั้งผ้าบาติก/ มัดยอม ผ้ายกดอก ผ้ายกเล็ก ผ้ามัดหมี่ ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าปักมือ ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ ผ้าเทคนิคผสม ผ้าจกทั้งผืน ณ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาไทย ฟื้นฟูมรดกงานศิลป์ล้ำค่าของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ด้วยพระอัจฉริยภาพ พระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์ ทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่พสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ การประกวดผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ระดับภาคใต้ในวันนี้ เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสน้อมนำเอาแนวพระราชดำริ ในวิถีของการวิจัยและพัฒนา ผ้าไทยให้ได้รับการยกระดับ และคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้พี่น้องกลุ่มทอผ้า ได้พัฒนาฝีมือ ค้นหาเทคนิคในการผลิตผ้าไทยให้ดีขึ้นเหมาะสมแก่การตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยใหม่ เหนือล้ำไปกว่าการมุ่งหวังผลแพ้ชนะ คือการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับ การประกวดในระดับประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ก.ค.2564 ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรมการพัฒนาชุมชน ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการตัดสิน นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งกับพี่น้องวงการผ้าไทย ปลุกกระแสวงผ้าไหม ให้เกิดการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาให้ดำรงเอกลักษณ์ไทยไว้ได้อย่างสมบูรณ์งดงาม 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ