THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มิถุนายน 2564 : 19:33 น.

พิจิตร-ผู้ว่าฯอนุมัติให้อบจ.เมืองชาละวันซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 1 หมื่นโดสใช้งบ 10 ล้าน นำมาฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 5 พันคน

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการโควิดจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโควิด ล่าสุดวันนี้จ.พิจิตรยังคงพบผู้ป่วย 1 ราย อายุ 62 ปี เคยทำงานอบู่แคมป์ก่อสร้างเขตบางกะปิ แต่เดินทางกลับมาบ้านและเกิดอาการป่วย ตรวจพบติดโควิดนับเป็นผู้ป่วยรายที่ 155 ของจังหวัด สำหรับ จ.พิจิตร มีผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว 153 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน รพ.เพียง 14 รายเท่านั้น

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ศบค.พิจิตร ได้มีวาระการพิจารณาเรื่องที่ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร แสดงความประสงค์ในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จำนวน 10,000 โดส ฉีดได้ 5,000 คน โดยมีแผนการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรครูและผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำงานให้บริการใกล้ชิดกับประชาชน โดยจะใช้เงินเหลือจ่ายสะสมก้อนแรกจำนวน 10 ล้านบาท ในการดำเนินการครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วว่าโครงการดังกล่าวถูกหลักเกณฑ์และมีเป้าหมายดำเนินการที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ จึงได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อ

พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร ได้แสดงหนังสือหลักฐานด่วนที่สุดลงวันที่ 17 มิ.ย.2564 เรื่อง แจ้งความประสงค์หรือการจองในการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มที่ส่งถึงเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ว่า มีความประสงค์ต้องการวัคซีน โดย อบจ.พิจิตร ยินดีปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์มนำมาฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ