THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 กรกฎาคม 2564 : 12:49 น.

ชลบุรี-สำนักงานสาธารณสุขพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 275 รายเผยการระบาดระลอกใหม่เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิงสู่ครอบครัวมาสู่เพื่อนร่วมงานและมาสู่ชุมชนที่พักอาศัย

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 275 ราย 1. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 12 ราย2. ตรวจเชิงรุก Cluster ตลาดบุรีบริบาล ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี 10 ราย 3. ตรวจเฝ้าระวัง ตลาด ซอย 11 อำเภอเมืองชลบุรี 2 ราย 4. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่ชลบุรี) 1 ราย 5. ตรวจเฝ้าระวัง ตลาดพระพรหม อำเภอศรีราชา 1 ราย 6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ร่วมวงสังสรรค์) 1 ราย 7. บริษัท มารุนิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 ราย

8. เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ต่างจังหวัด 8.1 กรุงเทพมหานคร 8 ราย 8.2 จังหวัดปทุมธานี 4 ราย 8.3 จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย 8.4 จังหวัดสมุทรปราการ 1 ราย 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 9.1 ในครอบครัว 108 ราย 9.2 จากสถานที่ทำงาน 59 ราย 10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 37 ราย 11. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 29 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 721 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 882 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 9 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 6 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง

ขอความร่วมมือ ตลาดดังนี้ 1. ผู้ค้าหรือลูกจ้าง ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ค้าหรือลลูกจ้างร้านอื่น ๆ ไม่ทานอาหารใกล้ชิดด้วย 2. ไม่สังสรรค์ 3. ป่วยต้องหยุด 4. ทำความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม หลังออกจากห้องน้ำต้องล้างมือทุกครั้ง ไม่ใช้มือจับหน้าโดยไม่ล้างมือ 5. ใส่แมสก์ตลอดเวลา 6. เมื่อมีผู้ติดเชื้อในตลาด หากมีการตรวจเชิงรุก ขอให้รับการตรวจเชิงรุกทุกคน 7. เมื่อมีการปิดตลาด ขอความร่วมมือผู้สัมผัส หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อให้หยุดอยู่บ้าน 8. ไม่รับแรงงานต่างด้าวจากพื้นที่เสี่ยงและขอความร่วมมือในสถานประกอบ

มาตรการดังนี้ 1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า 2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย 3. ป่วยต้องหยุด 4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที 5.เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม.เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมแมสก์ตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกัน ล้างมือบ่อยๆสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ แม้การตรวจครั้งแรกจะไม่พบเชื้อ แต่มีหลายๆ รายตรวจพบเชื้อในครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว 14 วันจังหวัดชลบุรีจะยังคงดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส และค้นหาเชิงรุกอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 และนำมารักษาไม่ให้แพร่ระบาดต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ