THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

01 สิงหาคม 2564 : 15:11 น.

นครราชสีมา-ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทะลักเข้าโคราชไม่หยุด ส่งผลให้ยอดป่วยโควิดรายใหม่พุ่ง 422 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ศพ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ศูนย์โควิด-19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดว่า พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 422 รายเป็นผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 194 ราย  รับผู้ป่วยเข้ามารักษา 84 ราย เป็นการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด 144 ราย  ซึ่งจากการสอบสวนโรค ยังพบอีกว่า เป็นการติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดจำนวน 278 ราย และที่เหลือ 144 ราย เป็นการติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 7,051 รายแล้ว โดยรักษาหาย 3,204 ราย ยังรักษาอยู่อีก 3,787 ราย โดยรักษาตัวใน รพ.หลักของแต่ละอำเภอ จำนวน  2,114 ราย , ใน รพ.สนาม 5 แห่ง จำนวน 503 ราย , แยกรักษานอก รพ. ได้แก่ ที่ศูนย์กักตัวชุมชน Community Isolation จำนวน 883 ราย และแยกรักษากักตัวที่บ้าน Home Isolation อีก 278 ราย รวมเหลือเตียงว่าง 814 เตียง

นอกจากนี้ มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 60 รายแล้ว โดยผู้เสียชีวิตรายที่ 58 ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ลำดับที่ 5087 เพศหญิง อายุ 65 ปี ชาว ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กรุงเทพมหานคร โดยวันที่ 25 ก.ค. 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.แก้งสนามนาง ผลตรวจติดเชื้อโควิด 19  ส่งรักษาต่อที่รพ.มหาราชนครราชสีมา จนวันที่ 31 ก.ค.อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตลงในเวลา 06.08 น. 

สำหนับ ผู้เสียชีวิตรายที่ 59 ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ลำดับที่ 2322 เพศชายอายุ 78 ปี ชาว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา  มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 โดยวันที่ 17 ก.ค.ตรวจพบเชื้อที่ รพ.กรุงเทพ-ราชสีมา เข้ารับการรักษาที่ รพ.เทพรัตน์ มีอาการหนัก จึงส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชฯ จนวันที่ 31 ก.ค.อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตลงในเวลา 21.45 น. และผู้เสียชีวิตรายที่ 60 ของจังหวัด เป็นผู้ป่วยโควิด 19 ลำดับที่ 3151 เพศชาย อายุ 60 ปี ชาว ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด 19 โดยวันที่ 8 ก.ค. เข้ามารักษาที่ รพ.หมาราชฯ ผลตรวจติดเชื้อ จนวันที่ 31 ก.ค.อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตลงในเวลา 18.10 น. 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ