THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กันยายน 2564 : 19:53 น.

เชียงใหม่-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติปิดชุมชนช้างคลานกลางเมืองเชียงใหม่ประกาศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงต่อไปอีก 14 วันหลังพบดควิดระบาดไม่หยุด

เมื่อวันที่​ 6​ ก.ย. นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ชุมชนช้างคลานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวหลายราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ 23  กำหนดให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม เป็นต้นมา และผ่านไปเกือบ 20 วันแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า ยังคงพบการระบาดของโรคโควิด ในชุมชนช้างคลาน ดังนั้นในวันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงต่อไปอีก 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยายนเป็นต้นไป เพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคโควิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีข้อสั่งการให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คอยสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือให้คนในชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว และงดกิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก พื้นที่ให้เหมาะสม พร้อมทั้งดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ