THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 กันยายน 2564 : 20:29 น.

ปทุมธานี-เตือนประชาชนบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้คอยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เร่งยกของขึ้นที่สูง ขณะที่หลายพื้นที่ใน อ.เมืองน้ำเริ่มท่วม

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายฉัตรบดี รัตนเกื้อ ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี น.ส.กาญจนา สุดชารี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี นายสมคิด สมประสงค์ กำนันตำบลบ้านฉาง นายสถาพร พรมเกิด กำนันตำบลบางคูวัด ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ลงพื้นที่บริเวณวัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด และ วัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นำถุงยังชีพ จำนวน 250 ถุง มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขังสูง โดยนายพิษณุได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

จากนั้น นายพิษณุ ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง พร้อม นายรามธนะ วิจิตรการ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง ตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางหลวงที่ล้นตลิ่งท่วมหลังเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีสัญญาณที่ระดับน้ำในอำเภอเมืองปทุมธานีจะสูงขึ้นอีก พร้อมนำเครื่องอุปโภคและน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ยารักษาโรค ใส่เรือแล้วเดินลากลุยน้ำเพื่อมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลองบางหลวงเพื่อช่วยเป็นการเหลือในเบื้องต้น

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่าตนเองพร้อมปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำทุกวันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้คอยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ ให้เร่งยกของขึ้นที่สูง ประสานเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับป้องกันจังหวัดปทุมธานี จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เพื่อคอยสนับสนุนให้การช่วยเหลือปร

ะชาชน พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ผู้นำท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์น้ำ และดูแลการช่วยเหลือประชาชนด้วย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ