THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 ตุลาคม 2564 : 20:51 น.

ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบนโยบาย นายอำเภอ และผู้นำในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่อำเภอหนองเสือ สร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.ที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยให้นายอำเภอ และผู้นำในพื้นที่แต่ละตำบล หมู่บ้าน โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอหนองเสือ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ มีการเปิดโอกาสนี้ให้สะท้อนปัญหาที่มีในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กำชับการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด ส่วนการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้เร่งรัดจัดการเป็นภารกิจเร่งด่วน ตลอดจนงานประจำที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงรวมใจทำเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ทั้งการวางแผนงานในจังหวัดปทุมธานี

สำหรับพื้นที่อำเภอหนองเสือ เป็นพื้นที่ด้านเกษตรและปศุสัตว์ ด้านเกษตรอยากจะผลักดันให้เป็นเกษตรอินทรีย์เช่นสินค้าที่นำออกไปจำหน่ายใน ตลาดเชิงพาณิชย์ ได้แก่กล้วยหอมทอง ข้าว เห็ดพืชส่วนอื่นๆ อยากจะให้ผ่านมาตรฐาน ของการปลอดจากสารตกค้างหรือเป็นพืชอินทรีย์ ที่ไม่ใช้วารเคมี เพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารซึ่งจะมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพื้นที่ในการปลูกพืชผลทางการเกษตรมีน้อยลงอยากจะส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปอาหารในแต่ละพื้นที่ของปทุมธานีให้เป็นสินค้าพื้นถิ่นที่สามารถขายได้ราคา ดีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นอกจากนี้ยังเป็นห่วงชาวเกษตรกรในเรื่องที่จะรักษาพื้นที่ทำมาหากินไม่อยากให้ขายให้แก่เอกชนที่มาทำบ้านจัดสรรเพราะอนาคตจะไม่มีพื้นที่ปลูกพืชผัก ที่เป็น อาหาร สำหรับใช้ในการบริโภคสำหรับในส่วนสถานการณ์โควิด ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ เคาะประตูขอความร่วมมือ สวมหน้ากากอนามัย 100% และให้ได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด พร้อมกำชับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าหน้าที่ของเรา คือทำอย่างไรให้ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่บอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

ข่าวที่น่าสนใจ