THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

24 ตุลาคม 2564 : 14:31 น.

นครราชสีมา-สถานการณ์โควิดในโคราชยังน่าห่วงพบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 99 รายกระจายอยู่ในหลายอำเภอ ขณะที่มีผู้เสียเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้เสียชีวิต 219 ราย

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 99 ราย โดยพบการติดเชื้อที่ อ.ปากช่อง  26 ราย ,สูงเนิน 20 ราย ,โนนสูง 13 รายจักราช 9 ราย ,สีคิ้ว 9 ราย ,ประทาย 7  ราย ,พิมาย 4 ราย ,เมือง 3 ราย ,บัวใหญ่ 3 ราย ,คง 2 ราย ,เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย ,ขามทะเลสอ 1 ราย และ บ้านเหลื่อม 1 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วย 95 คน ติดเชื้อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรง นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยติดเชื้อมาจากพื้นที่เสี่ยงอีก 4 ราย โดยเดินทางกลับมาจากจ.นครปฐม 1 ราย ,ปทุมธานี 1 ราย ,ปราจีนบุรี 1 ราย และพระนครศรีอยุธยาอีก 1 ราย ทำให้ขณะนี้ในจ.นครราชสีมามีผู้ป่วยสะสม จำนวน 29,198 ราย รักษาหายแล้ว 26,877 ราย ยังทำการรักษาตัวอยู่อีก 2,102 ราย

ขณะที่ พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 80 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 โดยตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 30 ก.ย. และเข้าทำการรักาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชฯ แต่อาการไม่ดีขึ้นจนทำให้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 23 ต.ค. ทำให้ตอนนี้ในจ.นครราชสีมามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้ว 219 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ