THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 พฤศจิกายน 2564 : 18:43 น.

เชียงใหม่-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 5 อำเภอ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนทั้งในชุมชน หอพัก และแคมป์คนงานจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยงใน 5 อำเภอ เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ ภายหลังพบว่ามีการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ได้แก่

-แคมป์คนงาน หมู่ที่ 7 บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 

-หอพักนายครรชิต ศรีวิชัย เลขที่ 100 หมู่ที่ 5 บ้านเทพาราม ต"ป่าบง อ"สารภี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 

-แคมป์คนงาน สวนลุงเจริญ เลขที่ 188 หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ ต"ท่าวังตาล อ"สารภี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 

-บ้านพักแรงงานต่างชาติ เลขที่ 50/2 หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง ต"ท่าวังตาล อ"สารภี ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 

-ปิดพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านแอ่นใหม่ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า ระหว่างวันที่ 4​–18 พฤศจิกายน

-ปิดพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง ต.สบโขง อ.อมก๋อยระหว่างวันที่ 1 – 13 พฤศจิกายน 

- ปิดพื้นที่หอพักนางพัฒนกิจ (หอพักสีส้ม) เลขที่ 135 หมู่ที่ 6 ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤศจิกายน 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ