THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

23 พฤศจิกายน 2564 : 14:57 น.

ปทุมธานี-พาณิชย์ปทุมธานีตั้งโต๊ะขายหมูเนื้อแดงราคาถูกไม่เกิน กก.ละ 130 พร้อมสินค้าจำเป็นในครัวเรือนช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี โดยนางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมผู้ค้าสุกรจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 14 จำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาไม่เกิน กก.ละ 130 บาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในชุมชนให้สามารถซื้อเนื้อหมูได้ในราคาประหยัด ในภาวะที่หมูมีการปรับราคาจำหน่ายสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเนื้อสุกรในราคาถูกกว่าท้องตลาด

นางรวีพรรณ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 14 ขึ้น โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดง ต่ำกว่าราคาท้องตลาด ราคาไม่เกิน กก.ละ 130 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับช่วงนี้ราคาหมูชำแหละปรับตัวสูงขึ้น สำนักงานพาพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ที่ได้ออกนโยบายควบคุมราคาเนื้อหมู เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยประชาชนสามารถซื้อเนื้อหมูราคาที่เป็นธรรมได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการรณรงค์ให้ร้านค้าติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน และหากผู้บริโภคเห็นร้านค้าไม่ติดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคาถูกแล้ว ยังมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าชุมชน ราคาถูก คุณภาพดี มาร่วมจำหน่าย ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 23 พฤศจิกายนอีกด้วย เช่น น้ำมันพืช ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำตาลทราย ซอสปรุงรส เป็นต้นสามารถลดค่าครองชีพได้กว่า 80,000 บาท ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดจำหน่ายหมูเนื้อแดงได้ที่ Facebook: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-567-0644

สำหรับ จุดจำหน่ายกระจายทั่วจังหวัดปทุมธานีให้ประชาชนเลือกซื้อได้ ดังนี้

- ร้านไทย ฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต ทุกสาขา จำนวน 7 จุดจำหน่ายทั่วจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม

- ร้านเบทาโกรช็อป สาขาปทุมธานี จำนวน 5 จุด ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2

- วันที่ 23 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ