THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 มกราคม 2565 : 13:45 น.

ชลบุรี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลุยตรวจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 8 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ CLM ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ฯ หมู่ที่ 8 บ้านดอนกอก ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี นายประเมิน อุมา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี นางประเพิน ภูสง่า พัฒนาการอำเภอพนัสนิคม นายนพดล ระจิตดำรงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลนาเริกให้การต้อนรับ

นายธวัชชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้แก่ชุมชน และครัวเรือ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่ปรากฏประเด็นการร้องเรียนแต่อย่างใด ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และสามารถใช้เป็นต้นแบบการเรียนรู้แก่ประชาชนในพื้นที่อื่นๆได้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ