THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 มกราคม 2565 : 18:09 น.

แพร่-กมธ.แก้ยากจนฯ วุฒิสภาผนึกกำลังอบจ.แพร่เดินหน้าสร้างฝาย 6 โครงการช่วยเกษตรกรเพิ่มรายได้สู้ภัยแล้ง

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ ได้ร่วมบูรณาการ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่ เพื่อหาหนทางเพิ่มโอกาสให้เกษตรกร มีอาชีพทำการเพาะปลูกในฤดูแล้ง จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในปีต่อไป  ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ และลดปัญหาความยากจนให้บรรเทาลงได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม  อบจ.แพร่ ได้เริ่มงานก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ในลำน้ำจำนวน 3 โครงการ (จากจำนวนที่ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 6 โครงการ) ประกอบไปด้วย 1.ฝายแกนดินซีเมนต์แม่หล่าย 1 , 2.ฝายแกนดินซีเมนต์แม่หล่าย 2 และ 3.ฝายแกนดินซีเมนต์แม่สอง

สำหรับ ฝายฯ แห่งที่ 4-6 ที่จะก่อสร้างในแม่น้ำยม ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่า จะเริ่มดำเนินการได้ ในต้นเดือนกุมภาพันธุ์ 2565 นี้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ