THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 มกราคม 2565 : 21:30 น.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันที่​ 21 ม.ค. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 8 และ 9 พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการ​กรมการพัฒนาชุมชน​ เขต​ 9ได้เดินทางมาตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 ในพื้นที่จังหวัดตราด​ โดยในช่วงเช้าได้เข้าพบนายชำนาญวิทย์​ เตรัตน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด​ หารือข้อราชการสำคัญในพื้นที่​

จากนั้นเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตราด​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีประเด็นการตรวจราชการและข้อเสนอแนะ ตามข้อสั่งการของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย​ ดังนี้ 1. การตรวจติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2565 2.การตรวจติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)ด้วยโมเดลเศรษฐกิจพิเศษ3.การตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 

4.การตรวจติดตามการบริหารสถานการณ์การป้องกันและการแพร่ระบาดของโรค COVID -195.การติดตามการแก้ไขและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพของผู้บริโภค6.การติดตามเรื่องทูลเกล้าถวายฎีกาและการร้องเรียนของ ศดธ.จังหวัดทั้งนี้จังหวัดได้รายงานผลการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยในการนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่จังหวัดดังนี้1.ขอให้จังหวัดเร่งรัดการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสถานที่ การขอใช้ที่ดินให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ SEDZ2.ขอให้จังหวัดเน้นย้ำประชาสัมพันธ์เรื่องการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครัวเรือน การเพิ่มช่องทาง​การหารายได้​ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตลาดนัด หรือสินค้าราคาถูกช่วยเหลือประชาชน 3.ขอให้จังหวัดติดตามการลงทะเบียนในระบบ Jitasa.care

จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางสุรภา​ ศักดิแพทย์ บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราดโดยมีผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด รักษาการนายอำเภอเขาสมิง พัฒนาการอำเภอ นายก​ อบต.ทุ่งนนทรี​ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​และผู้นำชุมชนร่วมลงพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ในช่วงเย็น​ของวันเดียวกัน​ นายธวัชชัย​ ศรีทอง​ ผต.มท.​ พร้อมด้วยนายจำเริญ แหวนเพ็ชร​ ผต.พช.​ได้เดินทางไปเคารพศพสมาชิก​โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล​ ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ​ระหว่างเดินกลับจากภารกิจในพื้นที่​ ณ​ วัดคลองใหญ่​ ตำบลทุ่งนนทรี​ อำเภอเขาสมิง​ จังหวัดตราด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ