THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มกราคม 2565 : 18:16 น.

ปทุมธานี-เกจิดังแห่งยุคนั่งปรกอธิษฐานจิต พิธีพุทธาภิเษกเหรียญมงคลบารมี 38 พ.ศ.2565 "หลวงพ่ออ๊อด"วัดสายไหมสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดสายไหมแห่งที่ 2 พระนครศรีอยุธยา

พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จัดพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์โดยมีพราหมณ์มาบวงสรวงอัญเชิญทวยเทพเทวาทั้งหลายให้มารับรู้เป็นสักขีพยานและอำนวยอวยพร เพื่อความเป็นสิริมงคลใน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล“เหรียญมงคลบารมี 38 พ.ศ.2565 ” "หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม โดยมี พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ เวลา 15.09 น. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางมา "เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคล โดยมี พระเกจิภาวนาจารย์ดังแห่งยุค มาร่วม นั่งอฐิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล อาทิ พระเดชพระคุณ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์) ตานะทินโน วัดประยูรธรรมาราม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระภาวณาวิสุทธิ์ธิโสภณ ( พระมหาสุรศักดิ์ อติสักโข ) เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม พระครูโสภณสันติคุณ (พระอาจารย์หน่อย) เจ้าอาวาสวัดหัวคุ้ง จ.พระนครศรีอยุธยา

พระครูอาคมสิทธิสุนทร (วิชัย ปญฺญาทีโป) วัดสันติวิหาร จ.สระบุรี พระโสภณ พัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) เจ้าอาวาสวัดพุน้อย จ.ลพบุรี พระนันทวิริยาภรณ์ (อ่าง สิริจนฺโท ) เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์ จ.นนทบุรี สวดพระมหานาดพิธีมหาพุทธาภิเษก โดย พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม) รองเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ในพิธีพพุทธาภิเษกเหรียญรุ่น "มงคลบารมี 38 พ.ศ.2565” ณ พระอุโบสถวัดสายไหม

เวลา 16.09 น.พระเดชพระคุณ พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์) ตานะทินโน วัดประยูรธรรมาราม เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ดับเทียนชัย จากนั้น หลังเสร็จพิธีพระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก ได้แจกวัตถุมงคล“เหรียญมงคลบารมี 38 พ.ศ.2565 ” (แจกทาน) กับประชาชน ที่เข้าร่วมพิธี โดยในพิธีพุทธาภิเษก “เหรียญมงคลบารมี 38 พ.ศ.2565 ” "หลวงพ่ออ๊อด วัดสายไหม ในครั้งนี้ได้มีการจัดควบคุมตามมาตรการ Social Distancing การจัดระเบียบด้วยวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ ก่อนเข้าร่วมงานพิธีพุทธาภิเษกดังกล่าวอย่างเคร่งครัดพระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) แห่งวัดสายไหม ได้จัดสร้างวัตถุมงคล “เหรียญมงคลบารมี 38 พ.ศ.2565 ”เพื่อให้ญาติโยมเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดสายไหมแห่งที่ 2 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับ ลักษณะเหรียญ เป็นพิมพ์เสมา ขนาด 4.2x2.8 เซนติเมตรด้านหน้า เป็นรูป หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก ครึ่งองค์ พร้อมชื่อ-ฉายา ลงคำว่า หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก ด้านขวาและด้านซ้าย ประดับรายล้อมด้วยศิลปะ ไทย-จีน ด้านบน ลงยันต์หัวใจพระรัตนตรัย หรือหัวใจแก้วสามดวงที่ว่า “อิ สวา สุ” ซึ่งย่อมาจาก พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณโดยหลวงพ่ออ๊อด ท่านใช้ยันต์ตัวนี้ในการบริกรรมและปลุกเสกตะกรุดลูกปืนของท่าน โดยบริกรรมควงกัน 3 บท คือ “อิ สวา สุ สุ สวา อิ สวา สุ อิ” กลายเป็นพระคาถาคุ้มกันภัย (อิ) มาจากบทพระพุทธคุณ 56 คือ อิติปิโส (สวา) มาจากบทพระธรรมคุณ 38 คือ สวาขาโต (สุ) มาจาก บทพระสังฆคุณ 14 คือ สุปะฏิปันโน รวมกันคือ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ครบองค์แห่งพระรัตนตรัย และรวมคุณแห่งเลข ก็จะได้ 108 เท่ากับ บทอิติปิโสรัตนมาลา 108 หมายถึง อักขระอิสวาสุ นี้ได้มาจากตัวต้นของบทสรรเสริญพระพุทธคุณ (อิติปิโสฯ) พระธรรมคุณ (สวากขาโตฯ) พระสังฆคุณ (สุปะฏิบันโนฯ) นั่นเอง นับถือกันว่ามีคุณวิเศษทางคุ้มครองป้องกันภัยเป็นสิริมงคลยิ่ง ด้านล่าง มังกร เปรียบเสมือน โชคลาภ รุ่งเรือง มังกร ถือว่าเป็นสัตว์สำคัญที่สุดของชาวจีนและเป็นสัตว์ชนิดเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ สามารถเหาะเหินเดินอากาศและแหวกน้ำดำดินได้ มังกรจึงเหมาะมากสำหรับการส่งเสริมธุรกิจการค้าให้รุ่งเรืองโดยเฉพาะสำนักงานหรือร้านค้า ช่วยเรียกโชคลาภให้มาเยือน

การนำสัญลักษณ์มังกรมาใช้จะเป็นรูปปั้น, รูปวาด ไม่ว่าจะเป็นอะไรมังกรยังเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง ความตั้งใจ ความพยายาม กล้าหาญ อดทน ชาวจีนจึงถือว่า มังกร คือ จิตวิญญาณของการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูให้ดีขึ้น ด้านหลัง รูปพระควัมปติทรงเครื่อง (พระปิดตา) ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่ออ๊อด ที่มีต่อพระควัมปติเป็นอย่างสูง ท่านว่าปิดตา ปิดกิเลส ทั้งยังเป็นเมตตาโชคลาภมงคลดีนักแล เหรียญรุ่นนี้ ในตะกรุด ลงยันต์หัวใจธาตุทั้ง4 นะ มะ พะ ทะ เป็นคาถาที่ย่ออักษรหน้าของคาถา เพื่อง่ายต่อการท่องจำ คาถานี้เป็นคาถาสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทียบกับธาตุทั้ง 4 - นะ ธาตุน้ำ มีปกติไหล คือ สายธารแห่งพระเมตตาบารมี - มะ ธาตุดิน มีความแข็งแกร่งประดุจเพชร หรือเขาศิลาล้วน คือพระขันติบารมี - พะ ธาตุไฟ มีปกติร้อน คือ ปัญญาย่อมแผดเผากิเลสให้สิ้นไป คือ พระปัญญาบารมี- ธะ ธาตุลม มีปกติไม่มีสิ่งใดขวางกั้น คือ พระทศพลญาณ พระญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลต้านทานได้

พระครูโสภณภัทรเวทย์,ดร. (หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก) เจ้าอาวาสวัดสายไหม จัดเป็นพระเกจิชั้นแนวหน้าของเมืองไทยในยุคปัจจุบัน ที่มีจริยาวัตรงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้าน ท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย มีนัยเป็นรูปธรรมโดดเด่นอยู่ในบวรพุทธศาสนา ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูง ทำบุญช่วยสนับสนุนกิจการงานของสงฆ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ระยะเวลาที่ผ่านมาท่านสร้างวัตถุมงคล สร้างถาวรวัตถุ เพื่อสังคมส่วนรวมทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะการสร้างวัตถุมงคลทรงคุณภาพ นับได้ว่าวัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงพ่อที่ท่านอธิษฐานจิตนั่งปรกปลุกเสก นั้นเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง เต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หลวงพ่ออ๊อด ปธานิโก ได้นำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ มาเพื่อทำนุบำรุงรักษาศาสนสถานอย่างแท้จริง โดยปัจจัยการสร้าง“เหรียญมงคลบารมี38 พ.ศ.2565”ทั้งหมด ท่านจะนำไปก่อสร้างอุโบสถวัดสายไหมแห่งที่ 2 จ.พระนครศรีอยุธยา หากท่านใดต้องการร่วมทำบุญสร้างวัดสายไหมแห่งที่2 สามารถติดต่อได้ที่พระอาจารย์ อ๊อด ที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หรือ ร่วมสมทบทุนทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดสายไหม สาขาคูคต เลขบัญชี 351-258550-2 เพราะงานสร้างวัดเป็นงานใหญ่ที่ยังจำเป็นต้องใช้ปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการสืบสาน ให้พุทธศาสนาได้อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชนตราบนานเท่านาน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ